Các trường hợp không được cấp sổ đỏ, sổ hồng từ 1/1/2025 theo Luật đất đai mới nhất

23:16, Thứ bảy 24/02/2024

( PHUNUTODAY ) - Theo quy định của Luật Đất đai mới, có rất nhiều trường hợp sẽ không được cấp sổ đỏ, sổ hồng.

Sổ đỏ, sổ hồng thực chất không phải là khái niệm được quy định trong luật mà chỉ là cách người dân thường dùng để gọi các loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở dựa theo màu sắc của giấy tờ. Trong đó, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là sổ đỏ; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở/giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở là sổ hồng.

Tuy nhiên, hiện nay, chỉ cấp duy nhất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, là loại giấy có màu hồng cánh sen.

Theo Luật Đất đai mới, từ năm 2025, tên gọi chính xác của sổ đỏ, sổ hồng sẽ là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

Theo quy định của Luật Đai đai 2024, có 7 trường hợp đất đai và 6 trường hợp tài sản gắn liền với đất sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

so-do-so-hong-01

7 trường hợp đất đai không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Khoản 1 Điều 151 Luật Đất đai 2024, các tường hợp không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất bao gồm:

(1) Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích;

(2) Đất được giao để quản lý thuộc các trường hợp quy định tại Điều 7 Luật Đất đai 2024, trừ trường hợp đất được giao sử dụng chung với đất được giao để quản lý thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với phần diện tích đất sử dụng theo quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(3) Đất thuê, thuê lại của người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của chủ đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng, phù hợp với dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

(4) Đất nhận khoán, trừ trường hợp được công nhận quyền sử dụng đất tại điểm a khoản 2 Điều 181 Luật Đất đai 2024;

(5) Đất đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp đã quá 03 năm kể từ thời điểm có quyết định thu hồi đất mà không thực hiện;

(6) Đất đang có tranh chấp, đang bị kê biên, áp dụng biện pháp khác để bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự; quyền sử dụng đất đang bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật;

(7) Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh.

6 trường hợp tài sản gắn liền với đất không được giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Khoản 2 Điều 151 Luật Đất đai 2024 có quy định tài sản gắn liền với đất bao gồm:

(1) Tài sản gắn liền với đất mà thửa đất có tài sản đó thuộc trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất,

(2) Nhà ở hoặc công trình xây dựng được xây dựng tạm thời trong thời gian xây dựng công trình chính hoặc xây dựng tạm thời bằng vật liệu tranh, tre, nứa, lá, đất; công trình phụ trợ nằm ngoài phạm vi công trình chính và để phục vụ cho việc quản lý, sử dụng, vận hành công trình chính;

(3) Tài sản gắn liền với đất đã có thông bảo hoặc quyết định giải tỏa hoặc đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp đã quá 03 năm kể từ thời điểm có các thông báo, quyết định này mà không thực hiện;

(4) Nhà ở, công trình được xây dựng sau thời điểm công bố cấm xây dựng; xây dựng lấn, chiếm mốc giới bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử - văn hóa đã xếp hạng, tài sản gắn liền với đất được tạo lập từ sau thời điểm quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mà tài sản được tạo lập đó không phù hợp với quy hoạch được duyệt tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng không phải là nhà ở theo quy định tại Điều 148 và Điều 149 Luật Đất đai 2024 có giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định của pháp luật về xây dựng:

(5) Tài sản thuộc sở hữu của Nhà nước, trừ trưởng hợp tài sản đã được xác định là phần vốn của Nhà nước đóng góp vào doanh nghiệp;

(6) Tài sản gắn liền với đất không thuộc trường hợp quy định tại Điều 148 và Điều 149 Luật Đất đai 2024.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Thanh Huyền