Người lao động có thể nhận BHXH 1 lần qua điện thoại

10:31, Thứ sáu 30/12/2022

( PHUNUTODAY ) - Hiện tại, người lao động có thể nộp hồ sơ hưởng BHXH 1 lần trên thiết bị di động hoặc cổng dịch vụ công quốc gia.

BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định 3612/2022 về quy trình giải quyết hưởng BHXH một lần, áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số được tích hợp ứng dụng trên thiết bị di động.

Đây là dịch vụ công được triển khai theo quyết định của Thủ tướng phê duyệt danh mục dịch công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia (cổng dịch vụ công).

Đối tượng áp dụng thí điểm là người hưởng BHXH một lần đã được cấp sổ BHXH theo quy định, có tài khoản trên cổng dịch vụ công và chữ số tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động, có yêu cầu thực hiện thủ tục trên cổng dịch vụ công.

Quy trình năm bước

Theo BHXH Việt Nam, để thực hiện quy trình giải quyết hưởng BHXH một lần, áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số trên thiết bị di động, người lao động (NLĐ) phải thực hiện năm bước.

Bước thứ nhất là kê khai và nộp hồ sơ. NLĐ kê khai đầy đủ, chính xác thông tin theo Mẫu số 14A- HSB được cung cấp trên cổng dịch vụ công, thực hiện ký số vào Mẫu số 14A- HSB, đăng tải các hồ sơ điện tử hoặc dẫn nguồn tài liệu từ kho quản lý dữ liệu điện tử của cá nhân và nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công.

NLĐ không phải khai, nộp lại dữ liệu, hồ sơ, giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu do cơ quan BHXH đang quản lý hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền số hóa, lưu giữ, kết nối, chia sẻ thông tin với cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Bước thứ hai là tiếp nhận hồ sơ. Bộ phận một cửa truy cập phần mềm tiếp nhận và quản lý hồ sơ chuyển đến từ cổng dịch vụ công và kiểm tra nội dung kê khai. Trường hợp hồ sơ không đúng, không đủ thành phần thì gửi thông báo cho NLĐ trên cổng dịch vụ công để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thông báo giải quyết hồ sơ giao dịch điện tử, trả kết quả đối với hồ sơ giao dịch điện tử cho NLĐ và phản hồi trạng thái xử lý cho cổng dịch vụ công.

Bước thứ ba là giải quyết và lập danh sách chi trả. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ phần mềm tiếp nhận và quản lý hồ sơ, thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin theo quy định. Thời hạn giải quyết tối đa là năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước thứ tư là chi trả. Việc chi trả được thực hiện bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản. Trường hợp người hưởng đăng ký nhận chế độ BHXH một lần trực tiếp bằng tiền mặt tại cơ quan BHXH, bộ phận tài chính sẽ thực hiện kiểm tra thông tin. Cụ thể là đối chiếu chữ ký của người hưởng tại đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần, với chữ ký trên danh sách chi trả trợ cấp BHXH một lần.

Đối với trường hợp trả qua tài khoản cá nhân, bộ phận tài chính liên hệ với người hưởng theo số điện thoại để kiểm tra lại thông tin và thông báo việc chuyển tiền chế độ BHXH một lần để xác nhận.

Bước thứ năm là trả kết quả giải quyết. Bộ phận một cửa thực hiện việc tiếp nhận, hồ sơ đã được giải quyết từ bộ phận chế độ BHXH để trả cho người nộp. Hồ sơ trả gồm: Quyết định về việc hưởng BHXH một lần, bản quá trình đóng BHXH; sổ BHXH bản điện tử hoặc sổ BHXH bản giấy…

Sau khi có kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cán bộ tại bộ phận một cửa gọi điện thoại trực tiếp và thông báo cho người hưởng nhận kết quả theo hình thức đã đăng ký và hướng dẫn người hưởng nộp lại sổ BHXH bản giấy. Trường hợp nhận kết quả tại bộ phận một cửa cơ quan BHXH, khi đến nhận kết quả, NLĐ mang theo giấy tờ tùy thân để đối chiếu và sổ BHXH bản giấy để nộp lại cho cơ quan BHXH.

Trường hợp người hưởng đăng ký nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan BHXH, cán bộ trả kết quả thực hiện đối chiếu thông tin cá nhân của người hưởng trên hồ sơ và đề nghị người hưởng ký nhận trên sổ theo dõi trả kết quả. Sau đó, thông tin cho bộ phận kế hoạch tài chính để thực hiện trả bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản của người hưởng.

Giúp giảm tải tối đa thời gian đi lại

Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, cho biết hiện ngành đã hoàn thành việc cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho tất cả thủ tục hành chính. Tích hợp, cung cấp 20 dịch vụ công thuộc 14 thủ tục hành chính của BHXH Việt Nam trên cổng dịch vụ công; cung cấp bảy dịch vụ công trên ứng dụng VssID - BHXH số.

“Hiện tất cả thủ tục hành chính của ngành BHXH Việt Nam đều được thực hiện trên không gian số, giúp giảm tải tối đa thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí cho đơn vị sử dụng lao động. NLĐ không phải đến nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH; giúp cho doanh nghiệp, NLĐ dễ dàng theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ, kiểm tra đối chiếu dữ liệu tham gia, thụ hưởng chính sách, nâng cao tính minh bạch thông tin…” - ông Ánh nói.

Theo Trung tâm Công nghệ thông tin (BHXH Việt Nam), việc thí điểm xác thực qua chữ ký số được tích hợp ứng dụng trên thiết bị di động sẽ thuận tiện cho người dân. Giúp cho việc thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tham gia thụ hưởng chế độ, chính sách bảo hiểm được nhanh chóng, chính xác, an toàn và chặt chẽ hơn.

Theo:  xevathethao.vn copy link
Tác giả: Trần Thu Thủy