Người lao động sẽ nhận 2 tháng tiền lương/năm nếu đóng bảo hiểm vượt mức quy định?

( PHUNUTODAY ) - Người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu mà tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội thì được trợ cấp một lần 2 tháng lương cho mỗi năm đóng vượt.

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) được xây dựng trên quan điểm kế thừa, phát triển những quy định hiện hành phù hợp, sửa đổi các quy định chưa phù hợp, bổ sung những quy định mới. Qua đó nhằm bảo đảm an sinh xã hội của người dân cũng như mở rộng, gia tăng quyền, lợi ích để thu hút người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

Người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu mà tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội thì được trợ cấp một lần 2 tháng lương cho mỗi năm đóng vượt.

Về quy định trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) quy định: Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

dong-bao-hiem-vuot-muc

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Đối với trường hợp người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định mà tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thì mức trợ cấp một lần cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội sau độ tuổi nghỉ hưu cao hơn số năm tương ứng cho tỷ lệ hưởng lương hưu 75% được tính bằng 2 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, với mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội vượt quy định, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu, người lao động còn được trợ cấp một lần 0,5 tháng lương.

Với trường hợp người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu mà tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội thì được trợ cấp một lần 2 tháng lương cho mỗi năm đóng.

dong-bao-hiem

Nhiều ý kiến cho rằng, sửa Luật Bảo hiểm xã hội lần này đã tạo cơ hội cho những người tham gia muộn hoặc những người tham gia không liên tục, song lại chưa có biện pháp khắc phục được hạn chế mà được cho là thiệt thòi đối với những người tham gia bảo hiểm sớm và ở lại hệ thống lâu dài.

Vì thế, Ủy ban Xã hội đề nghị Cơ quan soạn thảo dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) nghiên cứu để bổ sung chính sách khuyến khích đối với những người tham gia bảo hiểm xã hội sớm và ở lại lâu dài với hệ thống theo hướng tương tự như việc quy định quyền lợi mở rộng hơn đối với người tham gia bảo hiểm y tế liên tục từ 5 năm trở lên. Hoặc điều chỉnh mức trợ cấp một lần từ 0,5 lần lên 1 lần của mức tiền lương bình quân làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.