Người dân dùng Sổ đỏ hết hạn có bị phạt không?

( PHUNUTODAY ) - Tuỳ thuộc vào loại đất, mục đích sử dụng, đối tượng sử dụng..., thời hạn sử dụng sổ đỏ là khác nhau, có thể là lâu dài hoặc có thời hạn.

* Sổ đỏ hết hạn được hiểu là sổ cấp cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất nông nghiệp nhưng hết thời hạn sử dụng đất được ghi trong sổ.

Sổ đỏ có thời hạn sử dụng bao lâu?

Theo Điều 125, 126 Luật Đất đai 2013, tuỳ thuộc vào loại đất, mục đích sử dụng, đối tượng sử dụng..., thời hạn sử dụng đất là khác nhau, có thể là lâu dài hoặc có thời hạn.

so-do-het-han

Sổ đỏ đất sử dụng lâu dài

Đất được sử dụng lâu dài, ổn định gồm:

- Đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

- Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng.

- Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên.

- Đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định mà không phải là đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê.

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan (đất trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội).

- Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất cơ sở tôn giáo; đất tín ngưỡng.

- Đất giao thông, thủy lợi, đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, đất xây dựng các công trình công cộng khác không có mục đích kinh doanh.

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa.

- Đất tổ chức kinh tế sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 127 và Khoản 2 Điều 128 của Luật đất đai năm 2013.

Sổ đỏ đất có thời hạn sử dụng

- Thời hạn giao đất, đất giao và công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là 50 năm.

thoi-han-so-do

- Đất nông nghiệp cho thuê không quá 50 năm. Khi hết thời hạn thuê đất, hộ gia đình, cá nhân nếu có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê đất.

- Cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối... không quá 50 năm.

- Cho thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao không quá 99 năm.

- Đất cho thuê thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn không quá 5 năm.

- Đất cho thuê xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và các công trình công cộng có mục đích kinh doanh không quá 70 năm. Hết hạn có thể xem xét thuê lại, nhưng không quá 70 năm.

Theo đó, những loại đất có thời hạn sử dụng là 50 năm và không phải làm thủ tục gia hạn bao gồm: Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối; đất trồng cây lâu năm; đất rừng sản xuất; Nhà nước giao nhiều loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối; đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng.

Như vậy, Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ hồng) được Nhà nước cấp trong những trường hợp trên có thời hạn và được ghi rõ trong sổ.

Khi Sổ đỏ hết hạn người sử dụng đất không phải thực hiện thủ tục cấp đổi, làm lại sổ mới mà chỉ cần thực hiện thủ tục xác nhận lại thời hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu.

Sổ đỏ hết hạn có bị phạt không?

Trong trường hợp sử dụng đất có thời hạn, khi sổ đỏ hết hạn có bị phạt không? Để xác định được điều này, cần phải căn cứ vào các quy định cụ thể hướng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Cụ thể, căn cứ vào nội dung của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 04/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, không có quy định cụ thể nào về việc khi sổ đỏ hết hạn hay hết thời hạn sử dụng đất thì người sử dụng đất sẽ bị phạt. Đồng thời, trong quy định của Luật đất đai năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đều không có quy định về vấn đề này. Vậy để trả lời cho câu hỏi sổ đỏ hết hạn có bị phạt không, câu trả lời sẽ là không.

Lưu ý: Sổ đỏ hết hạn hoặc chưa hết hạn nhưng thuộc các trường hợp sau thì được cấp đổi sang sổ mới nếu thuộc trường hợp sau:

- Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10/12/2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng.

- Do đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất.

- Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.

Tóm lại, khi Sổ đỏ hết hạn thì người sử dụng đất không phải làm thủ tục cấp đổi, làm lại mới mà chỉ cần thực hiện thủ tục xác nhận lại thời hạn sử dụng đất, trừ một số trường hợp được phép cấp đổi được nêu rõ như trên (cũng cần lưu ý rằng việc cấp đổi Sổ đỏ không phụ thuộc vào hết hạn hay còn thời hạn sử dụng đất).

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link