Nhiều người sẽ nhận trễ lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 12: Lịch chi trả cụ thể ra sao?

( PHUNUTODAY ) - Ngày 27.11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM có thông báo về lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 12.2023. Theo đó, nhiều người sẽ nhận trễ lương hưu.

Ngày 27.11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM có thông báo về lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 12.2023. Theo đó, nhiều người sẽ nhận trễ lương hưu vào tháng cuối năm này.

Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 12/2023

Theo BHXH TP.HCM, Quyết định 166 năm 2019 của BHXH Việt Nam về quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp quy định việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng tổ chức chi trả.

lich-tri-tra-luong-huu-2

Tuy nhiên do ngày 2.12 nhằm ngày thứ bảy nên BHXH TP.HCM thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 12.2023 như sau:

- Thứ nhất, tổ chức chi trả bằng hình thức tiền mặt: bắt đầu từ ngày 2.12 đến ngày 25.12.2023

- Thứ hai, đối với hình thức chi trả không dùng tiền mặt, Bưu điện TP.HCM chuyển tiền vào tài khoản người hưởng chậm nhất ngày 2.12.2023.

Tuy nhiên, đối với người hưởng có tài khoản nhận lương hưu tại các ngân hàng gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) thì Bưu điện TP.HCM sẽ chuyển tiền vào tài khoản người hưởng trong ngày 4.12.2023 (thứ hai) do các ngân hàng này không làm việc vào thứ bảy.

Như vậy, do lịch chi trả lương hưu bình thường trùng vào ngày nghỉ cuối tuần nên lịch chi trả lương hưu bị lùi lại 2 ngày so với dự kiến.

Điều kiện hưởng lương hưu năm 2023

Theo quy định tại Điều 54 Luật BHXH 2014 (được sửa đổi bởi điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019) thì điều kiện hưởng lương hưu năm 2023 như sau:

+ Đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc làm việc trong điều kiện lao động bình thường đáp ứng đủ 2 điều kiện sau:

- Khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

- Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, đối với lao động nam từ đủ 60 tuổi 9 tháng và lao động nữ từ đủ 56 tuổi.

+ Đối với người lao động tham gia BHXH tự nguyện

Điều kiện hưởng lương hưu đối với người lao động tham gia BHXH tự nguyện theo quy định tại Điều 73 Luật BHXH 2014 (sửa đổi bởi Điểm c Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019) cụ thể:

- Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định: lao động nam đủ 60 tuổi 9 tháng, lao động nữ đủ 56 tuổi

- Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên

Trường hợp người lao động đã đủ điều kiện về tuổi theo quy định để hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

+ Lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH khi nghỉ việc đáp ứng điều kiện:

- Có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH

- Đủ 56 tuổi.

Trong điều kiện lao động đặc biệt người lao động được nghỉ hưu trước tuổi.

Thời gian nghỉ hưu trước tuổi có thể từ 5 năm đến 10 năm quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (được sửa đổi bổ sung bởi Điều 219 Bộ luật Lao động 2019).

Mức hưởng lương hưu năm 2023

lich-tri-tra-luong-huu-6

Mức hưởng lương hưu năm 2023 được tính căn cứ vào tỷ lệ hưởng lương hưu theo mức lương đóng BHXH của người lao động.

Lương hưu hàng tháng = Tỉ lệ hưởng lương hưu hàng tháng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

- Tỷ lệ hưởng lương hưu đối với lao động nam:

Tham gia BHXH đủ 20 năm thì được hưởng 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm thì cộng thêm 2%, tối đa 75%.

Trường hợp người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì ngoài lương hưu, người lao động sẽ được hưởng trợ cấp một lần.

- Tỷ lệ hưởng lương hưu đối với lao động nữ:

Thời gian đóng BHXH đủ 15 thì được hưởng 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm thì cộng thêm 2%, tối đa 75%.

Trường hợp người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì ngoài lương hưu, người lao động sẽ được hưởng trợ cấp một lần.

Lưu ý: Đối với cả lao động nam và lao động nữ, nếu nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính như trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định thì giảm 2%.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link