Nhóm công chức, viên chức nào có thể không được tăng lương 32% từ 1/7/2024?

( PHUNUTODAY ) - Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, sẽ bãi bỏ các cơ chế, chính sách về tiền lương, thu nhập đặc thù.

Mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định mức tiền lương cụ thể trong hệ thống bảng lương là một trong các yếu tố cụ thể để xác định thiết kế bảng lương mới theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 là

Chính sách tiền lương mới mở rộng quan hệ tiền lương từ 1 - 2,34 - 10 hiện nay lên 1 - 2,68 - 12.

Bên cạnh đó, ngoài mức lương cơ bản, chế độ tiền lương mới còn sắp xếp lại phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương (trong đó có trường hợp cao hơn 30% hoặc thấp hơn 30%) và 10% tiền thưởng.

Dự kiến từ 1/7/2024, tiền lương trung bình của công chức, viên chức sau khi thực hiện cải cách tiền lương tăng hơn 32% (tính cả lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng) so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương (7,5 triệu đồng/tháng).

cong-chuc-vien-chuc-01

Bên cạnh đó, theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, sắp tới sẽ bãi bỏ các cơ chế, chính sách về tiền lương, thu nhập đặc thù.

Hiện nay có 134.284 cán bộ, công chức thuộc 36 cơ quan, đơn vị quản lý hành chính nhà nước đang áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù (có tiền lương tăng thêm ngoài chế độ chung từ 0,66 lần đến 2,43 lần). Con số này chiếm khoảng 6,78% tổng biên chế cán bộ, công chức, viên chức của cả nước.

Khi bãi bỏ các cơ chế, chính sách về tiền lương, thu nhập đặc thù, tiền lương mới (bao gồm cả phụ cấp) của nhóm đối tượng này có thể thấp hơn so với tiền lương trước khi cải cách. Do đó, Bộ Nội vụ tính toán để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét bảo lưu mức lương và thu nhập đặc thù hiện hưởng, đảm bảo công bằng giữa các đối tượng hưởng lương trước và sau khi thực hiện cải cách tiền lương  để đảm bảo chế độ cho các cán bộ, công chức thuộc nhóm này.

Như vậy, khi cải cách tiền lương từ 1/7/2024, có thể có khoảng 6,78% tổng biên chế cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính Nhà nước đang áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù sẽ không được tăng lương. Tuy nhiên, nhóm này sẽ được xem xét để bảo lưu mức lương và thu nhập đặc thù.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn