Quy định mới: Mã số BHXH, BHYT sẽ được sử dụng làm mã định danh y tế duy nhất, cho mỗi người dân

( PHUNUTODAY ) - Theo Quyết đinh số 2153/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành, mỗi môt mã số BHXH, BHYT sẽ được sử dụng làm mã định danh y tế. Một người dân chỉ được cấp một mã định danh y tế duy nhất và tồn tại đến cuối đời.

Cụ thể, theo Quyết định số 2153/QĐ-BYT do Bộ Y tế vừa ban hành về quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế, mỗi mã số BHYT, BHXH sẽ được sử dụng làm mã định danh y tế cho một cá nhân, nhằm xác định danh tính một cá nhân tham gia dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Mã số này sẽ tồn tại đến suốt đời của mỗi người dân. Các cơ sở y tế sử dụng mã định danh y tế để liên kết thông tin sức khỏe của người dân với Bệnh án điện tử, Hồ sơ sức khỏe điện tử và các phần mềm thông tin y tế khác.

Đặc tính cơ bản của mã định danh y tế đảm bảo sẵn sàng, nhận diện, liên thông, ánh xạ và xác thực. Mã số định danh y tế có cấu trúc các dãy ký tự (XXXXXXXXXX, xxxxxxxxxx), được chia thành 3 phần gồm: 10 ký tự đầu là mã số BHXH của cá nhân tham gia BHXH. Đến ký tự thứ 11 là dấu phẩy, phân cách giữa hai dãy số dùng để xử lý các công nghệ không có định hướng. Dãy ký tự sau cùng được sử dụng để đảm bảo định danh hợp lệ. Các ký tự này được thiết kế theo thuật toán cố định, dựa trân những thông tin cơ bản như: số BHXH, họ và tên, năm sinh, giới tính, nơi sinh.

Theo Quyết định, BHXH Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế (Cục Công nghệ thông tin) cấp và quản lý mã số BHXH của người dân, nhằm:

Mã BHYT, BHXH sẽ được sử dụng làm mã định danh y tế

Mã BHYT, BHXH sẽ được sử dụng làm mã định danh y tế

- Bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin của người dân.

- Cung cấp đầy đủ thông tin tra cứu mã số BHXH, thông tin định danh liên quan của người dân phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh.

Song song với đó, xây dựng cơ chế, giải pháp nhằm đảm bảo tính riêng tư trong quá trình cung cấp, lưu giữ, sử dụng thông tin định danh của người dân.

Đồng thời, các cơ sở y tế có trách nhiệm quản lý mã định danh y tế của người bệnh, bảo đảm tính riêng tư, an toàn và bảo mật thông tin. Bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin mạng đối với thông tin do mình xử lý.Ý nghĩa của việc sử dụng mã định danh nền tảng chia sẻ dữ liệu cho các hệ thống khác nhau trong cùng một quốc gia, tạo điều kiện tổng hợp dữ liệu dễ dàng hơn và có thể được sử dụng để lập kế hoạch và nghiên cứu.

Cũng như, ở một quốc gia nơi nhiều cơ quan sử dụng mã định danh chung giúp dễ dàng xác minh hoặc kiểm tra chéo các thuộc tính của người bệnh trên các hệ thống cho nhiều mục đích khác nhau. Sử dụng mã định danh quốc gia trong lĩnh vực BHYT cho phép sao chép nhanh chóng đăng ký chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc.

Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/quy-dinh-moi-ma-so-bhxh-bhyt-se-duoc-su-dung-lam-ma-dinh-danh-y-te-duy-nhat-cho-moi-nguoi-dan-search/

/Khoevadep

Minh Tú