Từ 1/8 tiền lương của công nhân viên chức sẽ thay đổi như thế nào?

( PHUNUTODAY ) - Tháng 8/2022 có hai chính sách mới về tiền lương sẽ được đi vào áp dụng, đó là những chính sách nào mời bạn tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm chi tiết:

Từ 15-8, lương viên chức thư viện cao nhất là hơn 11 triệu đồng

Ngày 1-7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 02 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện, có hiệu lực từ ngày 15-8.

Theo Thông tư mới, sắp tới viên chức chuyên ngành thư viện sẽ được bổ sung chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng I mã số V.10.02.30.

Đây là hạng chức danh mới trong các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện với yêu cầu về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng bao gồm:

- Có bằng tốt nghiệp thạc sĩ trở lên chuyên ngành thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp thạc sĩ trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện.

Theo Điều 9 Thông tư 02, chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng I được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A3, nhóm 2 (A3.2), từ hệ số lương 5,75 đến hệ số lương 7,55. Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng II được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A2, nhóm 2 (A2.2), từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38.

Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng III được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98. Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng IV được áp dụng ngạch lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Như vậy, với mức lương cơ sở hiện tại là 1.490.000 đồng/tháng thì kể từ ngày Thông tư 02 có hiệu lực (ngày 15-8), viên chức chuyên ngành thư viện lương cao nhất là hơn 11 triệu đồng (tương đương hệ số lương 7,55).

tien luong

Quy định mới về xếp lương viên chức văn hóa cơ sở

Có hiệu lực từ ngày 25-8, Thông tư 03/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở sẽ quy định mới về việc xếp lương đối với viên chức được bổ nhiệm sau khi hết thời gian tập sự.

Theo đó, quy định mới hướng dẫn xếp lương trong năm trường hợp là khi tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp (hiện nay Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV chỉ xếp lương theo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, cao đẳng).

Trường hợp khi tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo tiến sĩ, phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp phương pháp viên hạng III hoặc hướng dẫn viên văn hóa hạng III: Xếp bậc 3, hệ số lương 3,00, ngạch viên chức loại A1.

Trường hợp khi tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo thạc sĩ, phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp phương pháp viên hạng III hoặc hướng dẫn viên văn hóa hạng III: xếp bậc 2, hệ số lương 2,67, ngạch viên chức loại A1.

quy dinh moi ve tien luong duoc ap dung thang 8

Trường hợp khi tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo đại học phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp phương pháp viên hạng III hoặc hướng dẫn viên văn hóa hạng III: Xếp bậc 1, hệ số lương 2,34, ngạch viên chức loại A1.

Trường hợp khi tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo cao đẳng phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp phương pháp viên hạng IV hoặc hướng dẫn viên văn hóa hạng IV: Xếp bậc 2, hệ số lương 2,06, ngạch viên chức loại B.

Trường hợp khi tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo trung cấp phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp phương pháp viên hạng IV hoặc hướng dẫn viên văn hóa hạng IV: Xếp bậc 1, hệ số lương 1,86, ngạch viên chức loại B.