Từ nay, người dân khi tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục sẽ được nhận lại bao nhiêu tiền viện phí?

( PHUNUTODAY ) - Đây chính là thắc mắc được nhiều bạn đọc quan tâm để biết thêm chi tiết mời tham khảo chi tiết trong bài viết dưới đây:

5 năm liên liên tục trong BHYT là gì?

Trong thẻ BHYT có dòng chữ thời điểm liên tục được ghi trong mỗi chiếc thẻ, dòng chữ này thể hiện quyền lợi mà người dân khi tham gia BHYT được hưởng. Với những người đủ 5 năm liên tục trở lên thì mức hưởng  khi đi tham khám chữa bệnh sẽ nhiều hơn so với những người chưa đủ 5 năm liên tục. Tính liên tục thể hiện trong suốt 5 năm và không được gián đoạn quá 3 tháng.

Đóng BHYT 5 năm liên tục người lao động nhận lại bao nhiêu tiền viện phí?

Căn cứ theo điểm c khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi bởi khoản 15 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 có quy định người bệnh có thẻ BHYT 5 năm liên tục khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi thanh toán của quỹ BHYT nếu có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở.

Theo quyền lợi ghi nhận thì người bệnh tham gia BHYT 5 năm liên tục sẽ được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh nhưng không phải lúc nào tiền viện phí cũng được trừ trực tiếp khi làm thủ tục xuất viện.

6 truong hopa kham benh trai tuyen huong muc cao chua tung co

Đồng thời, theo khoản 3 Điều 27 Nghị định 146/2018/NĐ-CP có quy định như sau:

Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh một số trường hợp...3. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 14 Nghị định này:

a) Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả tại một lần hoặc nhiều lần khám bệnh, chữa bệnh tại cùng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó lớn hơn 06 tháng lương cơ sở thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thu số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở của người bệnh. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm cung cấp hóa đơn thu đối với số tiền cùng chi trả đủ 06 tháng lương cơ sở để người bệnh có căn cứ đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó;

b) Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả lũy kế trong năm tài chính tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau hoặc tại cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lớn hơn 06 tháng lương cơ sở thì người bệnh mang chứng từ đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ bảo hiểm y tế để thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở và nhận giấy xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó;

c) Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả vượt quá 06 tháng lương cơ sở được tính từ ngày 01 tháng 01, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi của người bệnh kể từ thời điểm người bệnh tham gia đủ 05 năm liên tục đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó.

Theo đó, người bệnh có số tiền cùng chi trả lũy kế trong năm tài chính tại các cơ sở khám, chữa bệnh khác nhau hoặc cùng một cơ sở mà lớn hơn 06 tháng lương cơ sở thì vẫn phải thanh toán toàn bộ chi phí đồng chi trả cho bệnh viện và sau đó được cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở mà người bệnh đã chi trả.

tu nay tham gia bhyt du 5 nam lien tuc nguoi dan nhan duoc bao nhieu tien vien phi

Do đó, khi làm thủ tục xuất viện, bệnh nhân hoặc người thân cần xem kỹ hóa đơn thu tiền, xem kỹ mục chi phí đồng chi trả với cơ quan BHXH. Nếu số tiền đồng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (tương đương 10,6 triệu đồng) thì người tham gia BHYT 5 năm liên tục sẽ được nhận lại một phần viện phí. Khoản tiền được hoàn trả số tiền lớn hơn 06 tháng lương cơ sở.

Còn với trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả tại một lần hoặc nhiều lần khám, chữa bệnh tại cùng cơ sở khám, chữa bệnh lớn hơn 06 tháng lương cơ sở thì người bệnh sẽ không phải nộp số tiền chênh lệch so với 06 tháng lương cơ sở.

Nếu đối tượng chỉ tham gia BHYT thì áp dụng mức lương tính đóng BHYT như thế nào?

Căn cứ theo Mục 3 Công văn 1927/BHXH-TST năm 2023 quy định như áp dụng mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng tính mức đóng BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT:

- Nhóm do ngân sách nhà nước đóng BHYT: từ ngày 01/7/2023 mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng. Trường hợp được cấp thẻ BHYT trước ngày 01/7/2023 thì từ ngày 01/7/2023 cơ quan BHXH: điều chỉnh mức đóng BHYT theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng.

- Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT và nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình: từ ngày 01/7/2023, mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng.