3 chính sách giáo dục mới có hiệu lực từ tháng 2/2022

( PHUNUTODAY ) - Từ tháng 2/2022 một số chính sách giáo dục được mong chờ sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Tổ chức khám sức khỏe cho người học ít nhất 1 năm/lần

Bộ Y tế ban hành Thông tư số 33/2021/TT-BYT quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục Đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Bắt đầu từ ngày 15/2/2022 Thông tư này sẽ có hiệu lực thay thế Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 1/3/2000 của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học.

Theo đó, công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục Đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bao gồm: Chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên, học viên, truyền thông, giáo dục sức khỏe, bảo đảm vệ sinh trường học, an toàn thực phẩm, yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân viên y tế trường học.

Bên cạnh đó cần triển khai các biện pháp vệ sinh phòng, chống dịch bệnh trong cơ sở giáo dục; Tư vấn cho người học về các vấn đề liên quan đến bệnh tật, yếu tố nguy cơ sức khỏe, nâng cao sức khỏe, dinh dưỡng hợp lý, phát triển thể chất, tinh thần và hoạt động thể lực; Hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống tai nạn, thương tích trong quá trình học tập, thực hành.

Danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi trong ngành giáo dục

Theo Thông tư 41/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương

Theo đó, các vị trí công tác về tham mưu, tổ chức ra đề thi, tổ chức thi, chọn học sinh giỏi, tuyển sinh trung học phổ thông, cao đẳng ngành giáo dục mầm non, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ… thực hiện định kỳ chuyển đổi từ 3 năm đến 5 năm.

Quy định này có hiệu lực từ 14/2/2022.

Đánh giá giáo viên giáo dục thường xuyên

Thông tư 43/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông.

Thông tư nêu rõ yêu cầu đánh giá là bảo đảm tính chính xác, toàn diện, công bằng, trung thực và khách quan. Đánh giá vì sự tiến bộ của học viên; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong rèn luyện và học tập của học viên; không so sánh học viên với nhau.

Hình thức đánh giá gồm có đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng điểm số.

Ngoài các chính sách về giáo dục, một số chính sách nổi bật khác cũng có hiệu lực trong tháng 2/2022 gồm có người lao động thời vụ được tăng giờ làm thêm lên 40 giờ mỗi tháng, một số ngành nghề được giảm thuế VAT, hàng hóa phải ghi rõ xuất xứ,…