4 điều cần lưu ý về BHYT thời điểm cuối năm để đảm bảo quyền lợi khi đi khám, chữa bệnh

( PHUNUTODAY ) - Người dân cần lưu ý những điều sau để đảm bảo quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh thời điểm cuối năm.

Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế

Người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện; người kết thúc thời gian hưởng chính sách hộ nghèo, cận nghèo, thất nghiệp, nghỉ ốm cần thực hiện gia hạn thẻ bảo hiểm y tế.

Người bệnh chủ động đóng tiền gia hạn thẻ ít nhất 10 ngày trước khi hết hạn thẻ. Người bệnh/người nhà cần tới đại lý thu BHXH, BHYT hoặc cơ quan BHXH gần nhất. Trường hợp không thể đến trực tiếp, người bệnh có thể đóng tiền gia hạn trực tuyến.

download (12) (1)

Giấy chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT

Người bệnh khám, chữa bệnh đúng tuyến cần xin lại giấy chuyển tuyến để được hưởng BHYT đúng tuyền.

Trường hợp giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12 năm dương lịch, mà đến hết ngày 31/12 năm dương lịch người bệnh vẫn đang điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì Giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết đợt điều trị nội trú đó. Sang năm dương lịch mới, người bệnh cần xin lại giấy chuyển tuyến để được hưởng BHYT theo đúng tuyến.

Trong lần khám/điều trị đầu tiên của năm mới (sử dụng giấy chuyển tuyến mới), khi làm thủ tục hành chính (đối với người đi khám) hoặc khi thanh toán ra viện (đối với người bệnh nội trú), người bệnh cần photo giấy chuyển tuyến đã có dấu giám định BHXH để sử dụng cho các lần khám/điều trị tiếp theo trong năm.

Thẻ bảo hiểm y tế dành cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo

Người bệnh đang được hưởng quyền lợi BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo cần lưu ý vào thời điểm cuối năm.

Nếu người bệnh không còn thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo khi bước sang năm tiếp theo, người bệnh cần tham gia ngay BHYT hộ gia đình ít nhất 10 ngày trước khi kết thúc năm để không gián đoạn BHYT khi đi khám/điều trị.

download (13)

Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm

Đối tượng: Người đã có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục và có số tiền khám, chữa bệnh cùng chi trả trong năm (đúng tuyến) lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, đã làm hồ sơ đề nghị và được cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm.

Giấy chứng nhận có giá trị đến hết ngày 31/12 của năm được cấp hoặc ngày hết hạn thẻ BHYT (người bệnh cần gia hạn thẻ BHYT để được hưởng quyền lợi đến hết năm).

Người bệnh gia hạn BHYT kịp thời để không bị gián đoạn quyền lợi hưởng BHYT

Khi bắt đầu năm dương lịch mới và có giấy chuyển đúng tuyến, người bệnh được chi trả BHYT theo mức hưởng của thẻ BHYT (80% hoặc 95%). Để được cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm tiếp theo, người bệnh cần đạt đủ các điều kiện nêu trên và làm lại hồ sơ đề nghị với cơ quan BHXH quận/huyện hoặc tỉnh/thành phố.

Khái niệm bảo hiểm y tế

Bảo hiểm do Nhà nước tổ chức và quản lí nhằm huy động sự đóng góp của cá nhân, tập thể và cả cộng đồng xã hội, phục vụ mục đích chăm lo sức khoẻ, khám và chữa bệnh cho nhân dân.

 Theo khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi, bổ sung 2014: Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

Bảo hiểm y tế (bảo hiểm sức khỏe) là loại hình bảo hiểm thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Theo đó, người mua bảo hiểm y tế sẽ được chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí thăm khám, điều trị, phục hồi sức khỏe,… nếu không may xảy ra tai nạn, ốm đau.

 Bảo hiểm y tế thực chất là một nội dung của bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm y tế có hai loại hình: bắt buộc và tự nguyện. Bảo hiểm y tế áp dụng bắt buộc đối với các đối tượng là cán bộ, công nhân, viên chức tại chức, hưu trí, nghỉ mất sức lao động thuộc khu vực hành chính sự nghiệp, tổ chức Đảng, đoàn thể xã hội có hưởng lương từ ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp trong nước có thuê từ 10 lao động trở lên, các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài và tổ chức quốc tế tại Việt Nam có thuê lao động là người Việt Nam.

Mức đóng bảo hiểm y tế do cơ quan, doanh nghiệp chỉ trả phần lớn (khoảng 2/3).