4 khoản tiền thưởng người lao động được nhận mà không phải nộp thuế thu nhập cá nhân

( PHUNUTODAY ) - Tiền thưởng là khoản tiền ngoài lương mà người lao động được nhận căn cứ vào kết quả lao động, có quy chế rõ ràng. Đây là 4 khoản tiền thưởng mà người lao động không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Thưởng là gì?

Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Như vậy ngoài thưởng bằng tiền, người sử dụng lao động có thể thưởng cho người lao động bằng các tài sản có giá trị khác như vàng, xe máy, xe ô tô,…

Có thể hiểu tiền thưởng là khoản bổ sung cho tiền lương với mục đích chính nhầm kích thích người lao động làm việc năng suất, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó giúp người sử dụng lao động thu hút người tài, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Khi nào người lao động được nhận tiền thưởng?

Theo Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 thì việc thưởng cho người lao động hay không là quyền của người sử dụng lao động. Việc xác định thưởng cho người lao động sẽ dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Điều này được quy định trong quy chế thưởng của doanh nghiệp, ghi trong thỏa ước lao động tập thể hoặc hợp đồng lao động của hai bên.

Bên cạnh đó, Điều 166 Bộ Luật Lao động 2019 quy định người lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao, hàng hải, hàng không được áp dụng một số chế độ về tiền thưởng theo quy định của Chính phủ.

4 khoản tiền thưởng không tính thuế thu nhập cá nhân

Điểm e, Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT/BTC quy định những khoản tiền thưởng dưới đây không phải nộp thuế thu nhập cá nhân:

1. Tiền thưởng kèm theo danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng, cụ thể:

- Tiền thường kèm theo danh hiệu thi đua như: Lao động tiên tiến, chiến sĩ tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

- Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng.

- Tiền thưởng kèm theo danh hiệu do Nhà nước phong tặng.

- Tiền thưởng kèm theo các giải thưởng do các Hội, tổ chức thuộc các Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Trung ương và địa phương trao tặng phù hợp với điều lệ của tổ chức đó và phù hợp với quy định Luật Thi đua, khen thưởng.

- Tiền thưởng kèm theo Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước.

- Tiền thưởng kèm theo kỷ niệm chương, huy hiệu.

- Tiền thưởng kèm theo giấy khen, bằng khen.

Thẩm quyền ra quyết định khen thưởng, mức tiền thưởng kèm theo danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nêu trên phải phù hợp với quy định Luật Thi đua, khen thưởng.

2. Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận.

3. Tiền thưởng về cải tiến kĩ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.

4.Tiền thường về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tiền thưởng Tết có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2012 và Điểm a, Khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm cả tiền thưởng, trừ những khoản tiền thưởng không chịu thuế đã nêu ở trên.

Điều này có nghĩa là tiền thưởng Tết vẫn phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công đến mức phải nộp thuế.