5 thay đổi mới nhất về tuổi nghỉ hưu và lương hưu năm 2023, người lao động cần nắm

19:00, Thứ sáu 25/11/2022

( PHUNUTODAY ) - Từ 01/7/2023 khi tăng lương tối thiểu lên 1,800000 đồng/tháng thì mức đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất của cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ tăng theo.

1. Tiếp tục tăng tuổi nghỉ hưu

Theo khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019:

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

download (18) (1)

Bên cạnh đó tại Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định lộ trình về tuổi nghỉ hưu của người lao động được điều chỉnh tăng đến khi nam đủ 62 tuổi (vào năm 2028) và nữ đủ 60 tuổi (vào năm 2035)

Có thể thấy, năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ đối với người lao động.

Và tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2023 sẽ tăng thêm 03 tháng với nam và 04 tháng với nữ.

Ví dụ nếu người lao động làm việc trong điều kiện bình thường thì:

- Tuổi nghỉ hưu năm 2023 của lao động nam là: từ đủ 60 tuổi 09 tháng.

- Tuổi nghỉ hưu năm 2023 của lao động nữ là: từ đủ 56 tuổi.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng như mọi năm trước sẽ vẫn có những trường hợp người lao động được về hưu sớm hơn 5 năm, 10 năm nếu đáp ứng quy định của pháp luật về việc nghỉ hưu sớm. Đó là các đối tượng người lao động:

- Bị suy giảm khả năng lao động

- Làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

- Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm…

2. Tăng lương hưu theo lương cơ sở

Hiện nay, công thức tính mức hưởng lương hưu là:

Mức hưởng lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định tỷ lệ hưởng lương hưu được tính theo thời gian đóng BHXH. Tỷ lệ hưởng lương hưu thấp nhất là 45%, cao nhất là 75%.

Và khi tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng sẽ tăng mức bình quân tiền lương đóng BHXH hàng tháng, đồng thời tăng mức lương hưu hiện hưởng hàng tháng của cán bộ, công viên chức khi về hưu.

3. Tăng mức hưởng lương hưu tối thiểu

Theo khoản 5 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định thì mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu sẽ bằng mức lương cơ sở.

Từ thời điểm hiện nay đến hết 30/6/2023, mức lương hưu tối thiểu của người lao động vẫn là 1,490,000 đồng.

Tuy nhiên từ 01/7/2023 mức lương hưu tối thiểu này sẽ được điều chỉnh lên 1,800,000 đồng.

4. Tăng thêm 12,5% lương hưu

Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 được thông qua vào ngày 11/11/2023, ngoài chốt phương án tăng lương lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 01/7/2023 (thay vì 1,49 triệu đồng trước đó) thì Nghị quyết còn đề cập đến vấn đề tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.

Năm 2022, nhiều đối tượng cũng được tăng thêm 7,4% lương hưu, trợ cấp BHXH theo quy định tại Nghị định 108/2021/NĐ-CP mặc dù trong nằm này không tăng lương cơ sở.

Như vậy bên cạnh được tăng mức lương hưu theo lương cơ sở, nhều đối tượng nghỉ hưu cũng sẽ được tăng lương hưu thêm 12,5% từ 01/7/2023.

5. Tăng mức đóng vào quỹ hưu trí của cán bộ, công chức, viên chức

Theo quy định hiện hành, mức đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất của cán bộ, công chức, viên chức bằng 8% nhân với tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Riêng đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thì mức đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất bằng 8% mức lương cơ sở.

Như vậy, khi tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2023 thì mức đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất của cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ tăng theo.

Căn cứ Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 , công thức tính mức hưởng lương hưu như sau:

Mức lương hưu hằng tháng = Tỉ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng X Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Việc tăng mức đóng vào quỹ hưu trí cũng đồng nghĩa với việc cán bộ, công chức, viên chức sau này khi về hưu sẽ nhận được khoản lương hưu cao hơn, bởi mức hưởng lương hưu sẽ căn cứ vào mức đóng BHXH.

Theo:  xevathethao.vn copy link
Tác giả: Vũ Ngọc