Cách nhớ số CCCD gắn chip cực dễ cho người hay quên, đọc 1 lần là thuộc ngay

( PHUNUTODAY ) - Khi hiểu ý nghĩa của 12 số trên CCCD gắn chip, bạn sẽ dễ dàng nhớ được dãy số này.

Cách nhớ số Căn cước công dân

Ghi nhớ dựa trên sự lý giải là cách tốt nhất ghi nhớ thông tin trong não bộ. Chính vì vậy cách nhớ số Căn cước công dân hiệu quả nhất không phải là tập trung học thuộc lòng mà là hiểu được cấu tạo và ý nghĩa dãy số trên thẻ Căn cước.

cccd1

Sau đây là quy luật cấu tạo nên dãy số Căn cước công dân:

Theo Điều 13 của Nghị định 137/2015/NĐ-CP, dãy số này gồm 12 số, có cấu trúc gồm 06 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và 06 số là khoảng số ngẫu nhiên.

Điều 7 Thông tư 07/2016/TT-BCA hướng dẫn về ý nghĩa của từng chữ số này như sau:

download

- 03 chữ số đầu tiên là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh

- 01 chữ số tiếp theo là mã giới tính của công dân

- 02 chữ số tiếp theo là mã năm sinh của công dân

- 6 chữ số cuối là khoảng số ngẫu nhiên

Trong đó:

Mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công dân khai sinh có các mã từ 001 đến 0096 (tương ứng với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước). Cụ thể như sau:

- Mã thế kỷ và mã giới tính được quy ước như sau:

+ Thế kỷ 20 (từ năm 1900 đến hết năm 1999): Nam 0, nữ 1;

+ Thế kỷ 21 (từ năm 2000 đến hết năm 2099): Nam 2, nữ 3;

+ Thế kỷ 22 (từ năm 2100 đến hết năm 2199): Nam 4, nữ 5;

+ Thế kỷ 23 (từ năm 2200 đến hết năm 2299): Nam 6, nữ 7;

+ Thế kỷ 24 (từ năm 2300 đến hết năm 2399): Nam 8, nữ 9.

- Mã năm sinh là hai số cuối trong năm sinh của công dân.

download (3) (1)

Ví dụ

Số căn cước công dân là 037153000257 thì:

- 037 là mã tỉnh Ninh Bình;

- 1 thể hiện giới tính nữ, sinh tại thế kỷ 20;

- 53 thể hiện công dân sinh năm 1953;

- 000257 là dãy số ngẫu nhiên.

Nếu số CCCD là 001215000001 thì:

- 001 là mã thành phố Hà Nội;

- 2 thể hiện giới tính nam, sinh thế kỷ 21;

- 15 thể hiện năm sinh là 2015 sinh năm 2015;

- 000001 là dãy số ngẫu nhiên.

Như vậy, khi hiểu ý nghĩa của 12 số trên CCCD gắn chip, bạn sẽ dễ dàng nhớ được dãy số này.

Số Căn cước công dân dùng để làm gì?

 2.1. Xác nhận thông tin về nhân thân trong các giao dịch, thủ tục

 Để xác nhận nhân thân, hầu hết các giao dịch, thủ tục hành chính, hợp đồng… đều yêu cầu cung cấp số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân. Việc cung cấp số Chứng minh nhân dân nhằm khẳng định một người đã tham gia giao dịch, hợp đồng hay thủ tục hành chính… mà không phải ai khác.

 2.2. Dùng để tra cứu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Hiện nay, số Căn cước công dân chính là mã số định danh cá nhân và được Nhà nước quản lý trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các thông tin này được Bộ Công an thống nhất quản lý và cập nhật, chia sẻ trong các Cơ sở dữ liệu Quốc gia.

Từ hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền sẽ sử dụng mã định danh cá nhân để thực hiện kiểm tra thông tin của người được cấp trong những trường hợp cần thiết.

2.3. Sắp tới sẽ thay cho mã số thuế cá nhân, giấy tờ khi mua bán nhà ở

 Theo khoản 7 Điều 35 Luật Quản lý thuế năm 2019, khi mã định danh cá nhân/số Căn cước công dân được cấp cho toàn bộ người dân thì mã này sẽ được sử dụng thay cho mã số thuế.

 Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 4 Nghị định 30/2021/NĐ-CP cũng quy định:

 Trường hợp công dân Việt Nam đã được cấp số định danh cá nhân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp được kết nối, vận hành thì được sử dụng số định danh cá nhân thay thế cho các giấy tờ liên quan đến nhân thân (bản sao Giấy chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu và các giấy tờ chứng thực cá nhân khác) khi thực hiện thủ tục liên quan đến lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản.

 Như vậy, khi các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp được vận hành thì người dân có thể sử dụng mã định danh cá nhân/số Căn cước công dân thay cho bản sao các giấy tờ tùy thân khi thủ tục về nhà ở, kinh doanh bất động sản.