6 trường hợp sẽ bị Nhà nước thu hồi Sổ đỏ từ 01/01/2025: Người dân cần nắm rõ

18:25, Thứ ba 21/05/2024

( PHUNUTODAY ) - Khi Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực từ 01/01/2025, sẽ có 06 trường hợp sẽ bị Nhà nước thu hồi Sổ đỏ, người dân cần hết sức cẩn trọng.

06 trường hợp sẽ bị Nhà nước thu hồi Sổ đỏ từ thời điểm 01/01/2025

06 trường hợp sẽ bị Nhà nước thu hồi Sổ đỏ từ thời điểm 01/01/2025.

06 trường hợp sẽ bị Nhà nước thu hồi Sổ đỏ từ thời điểm 01/01/2025.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 152, Luật Đất đai số 31/2024/QH15, có 06 trường hợp sẽ bị Nhà nước thu hồi Sổ đỏ từ thời điểm 01/01/2025 bao gồm:

+ Trường hợp 1: Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất ghi trong sổ đỏ.

+ Trường hợp 2: Người dân thực hiện cấp đổi sổ đỏ.

+ Trường hợp 3: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới sổ đỏ.

+ Trường hợp 4: Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất hoặc không đúng diện tích đất, hoặc không đủ điều kiện được cấp, hoặc không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm cấp giấy chứng nhận;

+ Trường hợp 5: Giấy chứng nhận đã cấp bị Tòa án có thẩm quyền tuyên bố hủy.

+ Trường hợp 6: Trường hợp đấu giá, giao quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của Tòa án, cơ quan thi hành án mà người phải thi hành án không nộp giấy chứng nhận đã cấp.

02 trường hợp được đính chính Sổ đỏ theo Luật Đất đai năm 2024

02 trường hợp được đính chính Sổ đỏ theo Luật Đất đai năm 2024

02 trường hợp được đính chính Sổ đỏ theo Luật Đất đai năm 2024

Theo quy định tại khoản 1 Điều 152 Luật Đất đai 2024, có 02 trường hợp sau sẽ chỉ cần thực hiện đính chính thông tin trên Sổ đỏ bao gồm:

- Có sai sót phần thông tin của người được cấp Giấy chứng nhận so với các thông tin tại thời điểm đính chính.

- Có sai sót về các thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đã được tổ chức đăng ký đất đai đã được xác nhận, kiểm tra hoặc được thể hiện trong văn bản giải quyết tranh chấp đất đai của các cơ quan có thẩm quyền.

Luật Đất đai 2024 có gì thay đổi về các trường hợp bị thu hồi so luật hiện hành?

So với Luật Đất đai đang áp dụng, Luật Đất đai 2024 bổ sung thêm 02 trường hợp đó là: trường hợp “bị thu hồi Giấy chứng nhận khi Tòa án tuyên hủy” và trường hợp “đấu giá, giao quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của Tòa hoặc cơ quan thi hành án nhưng lại không nộp lại Giấy chứng nhận đã cấp”.

Theo khoản 2, Điều 106, Luật Đất đai số 45/2013/QH13, Nhà nước sẽ thực hiện việc thu hồi Sổ đỏ, Sổ hồng đã cấp trong 04 trường hợp:

+ Đất bị Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích trên Giấy chứng nhận đã cấp.

+ Người sử dụng đất có nhu cầu cấp đổi Sổ đỏ, Sổ hồng đã cấp.

+ Người sử dụng đất đăng ký biến động đất mà phải cấp mới Sổ.

+ Giấy chứng nhận đã cấp không đúng theo quy định pháp luật đất đai bao gồm: Cấp không đúng thẩm quyền; hoặc không đúng đối tượng sử dụng đất; hoặc sai thông tin diện tích đất; hoặc đất không đủ điều kiện được cấp; hoặc đất sử dụng không đúng mục đích.

Như vậy, có thể thấy được rằng so với Luật Đất đai hiện hành, các trường hợp bị thu hồi sổ đỏ tại Luật Đất đai 2024 có sự bao quát hơn, hoàn thiện hơn và rõ ràng hóa các quy định có liên quan tới việc thu hồi Sổ đỏ, Sổ hồng.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Vũ Thêm