Từ 2025, mẫu sổ đỏ, sổ hồng mới có nhiều thay đổi, người dân có phải đổi sổ đỏ cũ không?

16:27, Thứ hai 20/05/2024

( PHUNUTODAY ) - Một số thông tin về dự thảo Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Sự khác biệt giữa mẫu Sổ đỏ cũ và mẫu mới

Thay đổi mẫu Sổ đỏ theo quy định mới

Nhằm tuân thủ các quy định mới trong Luật Đất đai 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất mẫu Sổ đỏ mới thông qua dự thảo Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Trong mẫu mới này, trang đầu tiên của "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất" sẽ có Quốc hiệu, Quốc huy, mã QR, tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, thông tin pháp nhân, chi tiết về thửa đất và tài sản gắn liền với đất như định danh thửa đất, diện tích, loại đất, loại tài sản, hình thức sử dụng, sở hữu, địa chỉ, sơ đồ thửa đất và nơi ký cấp giấy chứng nhận.

Từ 2025, mẫu sổ đỏ, sổ hồng mới có nhiều thay đổi?

Từ 2025, mẫu sổ đỏ, sổ hồng mới có nhiều thay đổi?

Trang thứ hai của giấy chứng nhận được thiết kế để ghi nhận các thay đổi trong quá trình sử dụng đất của chủ sở hữu.

Các mẫu sổ cũ có cần đổi không?

Theo Cục Đăng ký Dữ liệu và Thông tin Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp trước ngày 1/1/2025 vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý và không bắt buộc phải đổi sang mẫu mới.

Những trường hợp cần cấp đổi sổ hồng, sổ đỏ hiện tại vẫn tuân theo quy định của Luật Đất đai hiện hành. Khi Thông tư mới về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ, sổ hồng) được ban hành, các mẫu cũ vẫn có giá trị. Tuy nhiên, người dân có thể lựa chọn đổi sổ cũ sang mẫu mới có mã QR nếu muốn, và việc cấp đổi này sẽ tuân theo quy định pháp luật.

Ý nghĩa của sổ đỏ, sổ hồng

Sổ đỏ và sổ hồng là tên gọi thông dụng của các loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Tên gọi chính thức của các loại giấy tờ này được quy định trong các văn bản pháp luật như sau:

Sổ đỏ là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp theo Nghị định 64-CP và Thông tư 346/1998/TT-TCĐC.

Sổ hồng gồm hai loại: sổ hồng cũ là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; sổ hồng mới là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Sổ hồng mới là mẫu giấy chứng nhận thống nhất trên toàn quốc, được áp dụng từ ngày 10/12/2009 theo Điều 97 Luật Đất đai 2013.

Ý nghĩa của các loại sổ này được thể hiện rõ trong Khoản 9 và Khoản 16, Điều 3 Luật Đất đai 2013:

"Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổn định mà không có nguồn gốc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với thửa đất xác định."

"Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất."

Công dân có quyền sở hữu đất, nhà ở và các tài sản liền kề đất cần thực hiện khai báo theo quy định của pháp luật để được Nhà nước bảo vệ quyền lợi hợp pháp và giúp quản lý vấn đề địa chính hiệu quả hơn.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Vũ Ngọc