2 thay đổi mới về Sổ Đỏ sẽ được đi vào thực hiện năm 2024: Đó là gì?

08:36, Thứ hai 20/05/2024

( PHUNUTODAY ) - Theo luật đất đai sửa đổi năm 2024 thì Sổ Đỏ - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ có những điều chỉnh mới như sau:

Sổ đỏ là gì?

Sổ đỏ chính là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm khẳng định chủ quyền của người dân với đất và tài sản gắn liền với đất. Trong năm 2024 này Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ có sự điều chỉnh mới như sau, người dân nên biết sớm kẻo thiệt thòi.

Sổ đỏ - Giấy chứng nhận quyền sử dung đất sẽ có tên gọi mới

Sổ đỏ không phải thuật ngữ được sử dụng trong Luật Đất đai hay bất cứ văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết. Đây là cách gọi thông thường dựa theo màu sắc của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà người dân hay dùng.

Đây là một trong những giấy tờ quan trọng với mỗi gia đình, cá nhân là chủ sử dụng đất. Do đó, việc có tên gọi mới cho sổ đỏ là một trong các thay đổi về sổ đỏ từ 1.1.2025 được quy định tại Luật Đất đai 31/2024/QH15.

Những thay đổi mới về sổ đỏ theo luật đất đai sửa đổi năm 2024

Những thay đổi mới về sổ đỏ theo luật đất đai sửa đổi năm 2024

Tại khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai số 45/2013/QH13, sổ đỏ hay chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Trong khi đó, theo quy định mới nhất tại khoản 21 Điều 3 Luật năm 2024, Sổ đỏ được định nghĩa như sau: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trong đó, tài sản gắn liền với đất sẽ bao gồm nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất theo quy định của pháp luật. Như vậy, theo quy định mới, tên gọi của sổ đỏ đã được thay đổi gọn hơn và tài sản đã bao gồm tất cả các loại đã nêu ở tên gọi cũ.

Đề xuất mẫu sổ đỏ mới

Do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là tài sản có giá trị kinh tế cao và được người dân vô cùng quan tâm, nên có nhiều kẻ gian đã lợi dụng những khe hở trong việc thiết kế Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tạo ra những sổ đỏ giả trong giao dịch nhằm lừa gạt người dân dẫn tới những thiệt thòi lớn về tiền bạc, tài sản.

Thay đổi mới về sổ đỏ ai cũng nên biết

Thay đổi mới về sổ đỏ ai cũng nên biết

Chính vì vậy, để phù hợp với quy định về tên gọi mới của sổ đỏ tại Luật Đất đai 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất mẫu sổ đỏ mới tại dự thảo Thông tư quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Theo đó, đề xuất về sổ đỏ từ 1.1.2025 như sau:

Theo khoản 1 Điều 3 dự thảo, mã QR code là một trong các nội dung được in trên trang 1 của giấy chứng nhận. Mã này sẽ do cơ quan cấp sổ đỏ in, để có thể tra cứu thông tin được in trên sổ đỏ và thông tin phản hồi là như nhau, nhằm mục đích chống làm giả giấy chứng nhận và điều này sẽ giúp bảo vệ quyền lợi của người dân, không bị kẻ gian lợi dụng dẫn tới thiệt thòi về tài sản, tiền bạc.

Như vậy, so với sổ đỏ trước đây chỉ có mã vạch là một dãy số nguyên dương in ở cuối trang 4 của sổ đỏ, có thể gồm 13 hoặc 15 chữ số.

Theo Điều 15 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT, mã vạch được sử dụng để quản lý, tra cứu thông tin của giấy chứng nhận, hồ sơ cấp giấy chứng nhận.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, để đảm bảo sự bảo mật cũng như tiện dụng thì Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất thêm mã QR code vào sổ đỏ. Cùng với các loại giấy tờ khác như thẻ Căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế… thì tới đây sổ đỏ cũng sẽ có mã QR.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Min Min