Bảng lương giáo viên khi tăng lương cơ sở từ 1/7 mới cập nhật, cao nhất 16 triệu đồng/tháng

11:34, Thứ hai 24/06/2024

( PHUNUTODAY ) - Dưới đây là bảng lương giáo viên từ mầm non, tiểu học, THCS và THPT khi lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng.

Bộ Chính trị đã thống nhất phương án chưa thực hiện trả lương theo vị trí việc làm, thay vào đó sẽ tăng lương cơ sở khoảng 30%, từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7 tới theo đề xuất của Chính phủ.

Bảng lương giáo viên khi tăng lương cơ sở từ 1/7 mới cập nhật

Bảng lương giáo viên khi tăng lương cơ sở từ 1/7 mới cập nhật

Trong thời gian chưa đủ điều kiện thực hiện 9 loại phụ cấp mới, tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành.

Đồng thời, giao Chính phủ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp và một số chế độ đặc thù của lực lượng vũ trang và của cán bộ, công chức, viên chức một số chuyên ngành (đặc biệt là phụ cấp theo nghề) mà trong quá trình thực hiện có phát sinh bất hợp lý.

Nếu đề xuất này được Quốc hội thông qua, mức lương chi tiết của giáo viên các bậc học sẽ thay đổi đáng kể.

Dưới đây là bảng lương giáo viên từ mầm non, tiểu học, THCS và THPT khi lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng, thầy cô có thể tham khảo:

Bảng lương mới của giáo viên mầm non dự kiến áp dụng từ 1/7/2024:

luong-gv-1

Bảng lương mới của giáo viên tiểu học dự kiến áp dụng từ 1/7/2024:

luong-tieu-hoc

Bảng lương mới của giáo viên THCS dự kiến áp dụng từ 1/7/2024:

luong-thcs

Bảng lương mới của giáo viên THPT dự kiến áp dụng từ 1/7/2024:

thpt-17190449946401920551811

Bảng lương trên chưa bao gồm phụ cấp ưu đãi và thâm niên đứng lớp.

Công thức tính thu nhập của giáo viên như sau: Mức thu nhập = Mức lương cơ sở x hệ số lương + phụ cấp + thâm niên (nếu có).

Từ 01/7/2024, lương công chức, viên chức tăng bao nhiêu? 

Lý do của lần tăng mức lương cơ sở này từ 1,8 triệu đồng lên là do chưa đủ điều kiện bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương, vì thế giải pháp tăng lương khu vực công từ ngày 1/7/2024 được Chính phủ đề xuất. 

Theo đó, bảng lương công chức, viên chức theo bậc lương được thực hiện theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP 

Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở 

Trong đó: 

Hệ số lương được quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP 

Mức lương cơ sở hiện hành là 1,8 triệu đồng/tháng. 

Tuy nhiên, từ ngày 01/7/2024, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng. 

Như vậy, mức lương của công chức, viên chức kể từ ngày 01/7/2024 sẽ tăng so với quy định hiện hành.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Vũ Ngọc