Bắt đầu từ 01/6/2024: Những trường hợp nào sẽ bị thu hồi Giấy phép lái xe?

16:12, Thứ tư 17/04/2024

( PHUNUTODAY ) - Thông tư 05/2024/TT-BGTVT vừa được Bộ GTVT ban hành mới đây đã bổ sung thêm những trường hợp tài xế bị thu hồi giấy phép lái xe mọi người cần lưu ý.

6 trường hợp bị thu hồi Giấy phép lái xe từ 01/6/2024

Từ 01/6/2024 có 6 trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe

Từ 01/6/2024 có 6 trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe

Căn cứ khoản 14 Điều 33 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT (sửa đổi tại Thông tư 05/2024/TT-BGTVT) quy định các trường hợp bị thu hồi Giấy phép lái xe bao gồm:

- Người lái xe có hành vi gian dối để được cấp giấy phép lái xe;

- Người lái xe tẩy, xóa, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe;

- Để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình;

- Cơ quan có thẩm quyền cấp cho người không đủ điều kiện;

- Có sai sót một trong các thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạng giấy phép lái xe, giá trị cấp, ngày trúng tuyển, người ký;

- Thông qua việc khám sức khỏe Cơ quan có thẩm quyền xác định trong cơ thể người lái xe có chất ma túy (trừ các hành vi xử lý theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 10 Điều 5; điểm h và điểm i khoản 8 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

Trình tự thu hồi Giấy phép lái xe từ 01/6/2024

Cụ thể tại khoản 15 Điều 33 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT (sửa đổi tại Thông tư 05/2024/TT-BGTVT), cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe thực hiện thu hồi theo trình tự sau:

- Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe ra quyết định thu hồi và hủy bỏ giấy phép lái xe. Nội dung của quyết định nêu rõ lý do thu hồi và hủy bỏ;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định thu hồi giấy phép lái xe, người lái xe phải nộp giấy phép lái xe bị thu hồi đến cơ quan thu hồi giấy phép lái xe và cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe có trách nhiệm thu hồi giấy phép lái xe đã cấp và hủy bỏ theo quy định;

- Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe đã sáp nhập, chia, tách, giải thể thì cơ quan có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ giấy phép lái xe là cơ quan đang quản lý sổ gốc cấp giấy phép lái xe.

GPLX bị thu hồi xử lý ra sao? 

Đối với trường hợp GPLX bị thu hồi, Thông tư 05 cũng đã quy định rõ. 

Cụ thể, đối với các trường hợp 1,2,4,6 khi GPLX bị thu hồi sẽ không có giá trị sử dụng. Cơ quan quản lý GPLX cần cập nhật dữ liệu về hành vi vi phạm trên hệ thống thông tin GPLX kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. 

Ngoài ra, người có hành vi vi phạm cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp GPLX trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Nếu như có nhu cầu cần cấp lại GPLX cần học sát hạch lại như trường hợp cấp GPLX lần đầu.

Như vậy, so với quy định đang được áp dụng hiện nay, Thông tư 05 mới được Bộ GTVT ban hành đã bổ sung thêm trường hợp thu hồi GPLX nếu để người khác sử dụng GPLX của mình. 

Như vậy, so với quy định đang được áp dụng hiện nay, Thông tư 05 mới được Bộ GTVT ban hành đã bổ sung thêm trường hợp thu hồi GPLX nếu để người khác sử dụng GPLX của mình. 

Đối với trường hợp này, sau 1 năm kể từ ngày quyết định thu hồi GPLX có hiệu lực, các cá nhân nếu có nhu cầu cấp GPLX thì cần đăng ký với Sở Giao thông vận tải để sát hạch lại nội dung được quy định tại khoản 4 điều 21 Thông tư 05/2024/TT-BGTVT.

Đối với trường hợp giấy phép lái xe bị thu hồi do "Có sai sót một trong các thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạng GPLX, giá trị cấp, ngày trúng tuyển, người ký" sẽ được xử lý theo hai trường hợp. 

Cụ thể: 

- Nếu giấy phép còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 3 tháng cần thực hiện thủ tục đổi GPLX do ngành GTVT cấp. 

- Nếu GPLX quá thời hạn sử dụng trên 3 tháng cần phải thủ tục cấp lại GPLX.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Mộc