Thêm 1 quyền lợi đặc biệt cho người làm thẻ Căn cước từ 1/7/2024

11:15, Thứ hai 15/04/2024

( PHUNUTODAY ) - Từ ngày 1/7/2024, Luật Căn cước sẽ chính thức có hiệu lực và đi vào thực hiện, theo đó, người lần đầu làm thẻ Căn cước sẽ được hưởng quyền lợi dưới đây.

Quy định có lợi đối với người làm thẻ Căn cước lần đầu

Theo khoản 11 Điều 2 Luật Căn cước số 26/2023/QH15), thẻ Căn cước là một trong các loại giấy tờ tùy thân mới của công dân, có chứa đựng thông tin về căn cước và thông tin khác đã tích hợp của chủ thẻ.

Làm thẻ Căn cước lần đầu

Làm thẻ Căn cước lần đầu

Như vậy, khi cấp thẻ Căn cước lần đầu, người dân sẽ được hưởng quyền lợi đó là miễn khoản lệ phí cấp thẻ. Ngoài ra, còn có một số trường hợp cũng không phải nộp lệ phí khi cấp thẻ, cấp lại thẻ Căn cước. Điều này được quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật Căn cước 2023. Cụ thể:

- Công dân đã có thẻ Căn cước thực hiện cấp đổi khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

- Thông tin về đơn vị hành chính trên thẻ Căn cước thay đổi do đơn vị hành chính bị sắp xếp và người được cấp thẻ Căn cước có nhu cầu cấp thẻ Căn cước mới.

- Thẻ Căn cước có thông tin bị sai sót do lỗi của cơ quan quản lý Căn cước.

- Các trường hợp công dân Việt Nam được cấp thẻ Căn cước lần đầu như: Từ đủ 14 tuổi trở lên mà trước đó chưa thực hiện cấp thẻ Căn cước hoặc dưới 14 tuổi nhưng có nhu cầu thực hiện thủ tục cấp thẻ Căn cước.

Lưu ý, hiện nay Bộ Công an chưa có hướng dẫn chi tiết về mức phí cụ thể cho các trường hợp cấp thẻ, cấp đổi thẻ Căn cước.

Miễn phí cấp đổi thẻ Căn cước trong một số trường hợp 

Ngoài quyền lợi miễn phí cấp thẻ lần đầu, Luật Căn cước còn quy định một số trường hợp khác mà người dân sẽ được miễn lệ phí khi cấp đổi thẻ Căn cước

Ngoài quyền lợi miễn phí cấp thẻ lần đầu, Luật Căn cước còn quy định một số trường hợp khác mà người dân sẽ được miễn lệ phí khi cấp đổi thẻ Căn cước

Đủ độ tuổi: Công dân đã có thẻ Căn cước cần cấp đổi khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

Thay đổi thông tin: Khi thông tin về đơn vị hành chính trên thẻ Căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính, người dân có nhu cầu cấp thẻ mới sẽ không phải nộp phí.

Sửa sai sót: Thẻ Căn cước có thông tin bị sai sót do lỗi của cơ quan quản lý Căn cước, công dân sẽ được cấp đổi thẻ mới mà không phải trả phí.

Lần đầu cấp thẻ Căn cước: Các công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên chưa có thẻ Căn cước hoặc dưới 14 tuổi nhưng có nhu cầu thực hiện thủ tục cấp thẻ sẽ được miễn lệ phí.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Mộc