Từ 1/5/2024: Xây nhà trái phép có đủ 7 điều kiện này sẽ không bị tháo dỡ. Đó là điều kiện nào?

10:22, Thứ hai 15/04/2024

( PHUNUTODAY ) - Theo quy định việc xây nhà trái phép sẽ bị tháo dỡ và khôi phục nguyên trạng ban đầu. Nhưng nếu đáp ứng đủ 7 điều kiện này sẽ chỉ bị xử phạt hành chính theo quy định.

Xây nhà trái phép là gì?

Xây nhà trái phép được hiểu là hành vi người dân cố tình xây nhà không được sự chấp thuận của cơ quan hay tổ chức quản lý khu vực đất đó hoặc việc xây dựng nhà ở mà không có giấy phép xây dựng được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền của nhà nước, hoặc xây dựng sai với giấy phép được cơ quan có thẩm quyền của nhà nước phê duyệt thì gọi là xây nhà trái phép. Thông thường việc xây nhà trái phép sẽ bắt buộc nộp phạt hành chính và tháo dỡ phục dựng hiện trường nguyên trạng. Tuy nhiên, nếu như việc xây nhà trái phép đáp úng đủ 7 điều kiện này sẽ chỉ bị xử phạt hành chính và không bắt buộc tiến hành tháo dỡ. Đó là trường hợp nào.?

Điều kiện cần: Gồm 06 điều kiện.

Điều kiện 1: Hành vi vi phạm xảy ra từ ngày 04/01/2008 và đã kết thúc trước ngày 15/01/2018 nhưng sau ngày 15/01/2018 mới được người có thẩm quyền phát hiện hoặc đã được phát hiện trước ngày 15/01/2018 và đã có một trong các văn bản sau đây: Biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc quyết định áp dụng bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả.

Điều kiện 2: Không vi phạm chỉ giới xây dựng.

Điều kiện 3: Không ảnh hưởng các công trình lân cận.

Điều kiện 4: Không có tranh chấp.

Điều kiện 5: Xây dựng trên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp;

Điều kiện 6: Nay phù hợp với quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

7 điều kiện để xây nhà trái phép không bị tháo dỡ

7 điều kiện để xây nhà trái phép không bị tháo dỡ

Điều kiện đủ: Gồm 1 điều kiện

Đó là được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép Ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính thì còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được bằng:

- 40% giá trị phần xây dựng sai phép, không phép đối với công trình là nhà ở riêng lẻ.

- 50% giá trị phần xây dựng sai phép, không phép, sai thiết kế được phê duyệt hoặc sai quy hoạch xây dựng hoặc thiết kế đô thị được duyệt đối với công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng hoặc công trình chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.hỉ những trường hợp quy định tại khoản 2, 3 Điều 79 Nghị định 139/2017/NĐ-CP nếu đáp ứng đủ 06 điều kiện cần (được trình bày rõ tại bảng trên) và 01 điều kiện đủ là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng sau khi chủ đầu tư đã hoàn thành việc nộp phạt sẽ không bị phá dỡ.

Trường hợp nào xây nhà trái phép không bị tháo dỡ

Trường hợp nào xây nhà trái phép không bị tháo dỡ

- Từ ngày 15/01/2018 trở về sau những trường hợp xây dựng không phép, trái phép sẽ bị phá dỡ, trừ trường hợp được cấp hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng khi hành vi vi phạm chưa kết thúc. Riêng trường hợp đã xây dựng xong (hành vi vi phạm đã kết thúc) thì buộc phải phá dỡ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Min Min