Cách ghi nhớ số CCCD gắn chip cho người "não cá vàng"

07:52, Thứ năm 27/10/2022

( PHUNUTODAY ) - Mỗi một con số trên CCCD gắn chip đều mang một ý nghĩa nhất định điều này sẽ giúp bạn ghi nhớ được một cách dễ dàng hơn.

Số CCCD gắn chip chính là số định danh cá nhân. Đó là dãy số này gồm 12 số. Những số này được sắp xếp có quy tắc. Vì vậy để ghi nhớ được số CCCD gắn chip, bạn cần nắm được ý nghĩa của 12 số đó.

Theo Điều 13 của Nghị định 137/2015/NĐ-CP, dãy số này gồm 12 số, có cấu trúc gồm 06 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và 06 số là khoảng số ngẫu nhiên.

Điều 7 Thông tư 07/2016/TT-BCA hướng dẫn về ý nghĩa của từng chữ số này như sau:

- 03 chữ số đầu tiên là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh

- 01 chữ số tiếp theo là mã giới tính của công dân

- 02 chữ số tiếp theo là mã năm sinh của công dân

- 6 chữ số cuối là khoảng số ngẫu nhiên

Bí quyết nhớ số CCCD gắn chip

Bí quyết nhớ số CCCD gắn chip

Trong đó:

Mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công dân khai sinh có các mã từ 001 đến 0096 (tương ứng với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước). Cụ thể như sau:

cach-nho-so-cccd-01

- Mã thế kỷ và mã giới tính được quy ước như sau:

+ Thế kỷ 20 (từ năm 1900 đến hết năm 1999): Nam 0, nữ 1;

+ Thế kỷ 21 (từ năm 2000 đến hết năm 2099): Nam 2, nữ 3;

+ Thế kỷ 22 (từ năm 2100 đến hết năm 2199): Nam 4, nữ 5;

+ Thế kỷ 23 (từ năm 2200 đến hết năm 2299): Nam 6, nữ 7;

+ Thế kỷ 24 (từ năm 2300 đến hết năm 2399): Nam 8, nữ 9.

- Mã năm sinh là hai số cuối trong năm sinh của công dân.

Ví dụ

Cách ghi nhớ số CCCD gắn chip

Cách ghi nhớ số CCCD gắn chip

Số căn cước công dân là 037153000257 thì:

- 037 là mã tỉnh Ninh Bình;

- 1 thể hiện giới tính nữ, sinh tại thế kỷ 20;

- 53 thể hiện công dân sinh năm 1953;

- 000257 là dãy số ngẫu nhiên.

Nếu số CCCD là 001215000001 thì:

- 001 là mã thành phố Hà Nội;

- 2 thể hiện giới tính nam, sinh thế kỷ 21;

- 15 thể hiện năm sinh là 2015 sinh năm 2015;

- 000001 là dãy số ngẫu nhiên.

Như vậy, khi hiểu ý nghĩa của 12 số trên CCCD gắn chip, bạn sẽ dễ dàng nhớ được dãy số này. 

chia sẻ bài viết
Theo:  xevathethao.vn copy link
Tác giả: Min Min
Từ khóa: CCCD mẹo ghi nhớ