Chị em nên biết: Từ 2021, tiền lương của chồng có thể được chuyển thẳng vào tài khoản của vợ

( PHUNUTODAY ) - Theo quy định mới thì từ năm 2021, người vợ có thể được ủy quyền hợp pháp để nhận lương của chồng.

Một trong những nội dung mới đáng chú ý của Bộ luật Lao động 2019 đó là bổ sung quy định về nguyên tắc trả lương và hình thức trả lương cho người lao động.

Theo đó, tại Điều 94 của Bộ luật này chỉ rõ, trong trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.

Từ năm 2021, tiền lương của chồng có thể được chuyển thẳng tài khoản của vợ. Ảnh minh họa.

Từ năm 2021, tiền lương của chồng có thể được chuyển thẳng tài khoản của vợ. Ảnh minh họa.

Trước đó, nội dung này không được quy định tại Bộ luật Lao động 2012. Việc cho phép người lao động ủy quyền cho người khác nhận lương được cho là hợp lý, nhất là trong trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn không thể trực tiếp nhận lương…

Tại khoản 2 Điều 96 của Bộ luật này cũng chỉ rõ: "Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng".

Như vậy, kể từ ngày 1/1/2021 - vợ có thể là người được ủy quyền hợp pháp để nhận lương của chồng. Và tiền lương của chồng có thể được chuyển thẳng vào tài khoản vợ.