Cổ nhân dạy: Ông trời sẽ không bao giờ phụ một vị quý nhân

( PHUNUTODAY ) - Nhân hậu là phong thủy đẹp nhất đời người. Người nhân hậu, không sớm thì muộn cũng sẽ nhận được sự ưu ái xứng đáng của trời xanh.

Ông trời sẽ không phụ lòng những người nhân hậu

Tần Mục Công là một trong năm ngũ bá của thời Xuân Thu. Một lần, Tần Mục Công đi vi hành thì gặp phải một chuyện đau lòng: một nhóm đã giết thịt con ngựa quý của ông. Nhóm người đó khi bị quan quân bắt lại vô cùng hoảng sợ. Nhưng Tần Mục Công không những không truy cứu mà còn mời họ uống rượu, khiến họ cảm thấy hổ thẹn muôn phần.

Ba năm sau, Tần Mục Công bị quân Tấn vây hãm. Trong giờ khắc sinh tử, một nhóm kỵ bịnh đã xông ra phá vòng vây và dũng cảm giải nguy cho nhà vua. HóHóa ra họ chính là những người đã giết thịt ngựa năm nào ông từng tha bổng. Vậy đấy, chừa đường lui cho người khác cũng chính là chừa đường lui cho chính mình. Nhân hậu với người khác, cũng chính là nhân hậu với bản thân ta.

nhanhau2

Tất thảy kiếp nhân sinh trên thế gian đều chịu sự chi phối của luật nhân quả. Gieo nhân nào gặt quả ấy. Đó là quy luật không ai có thể thay đổi. Đức hạnh của một người sẽ quyết định phần lớn đến sự thành bại của họ. Người có thể có tham vọng nhưng đừng bán rẻ lương tâm. Người có thể vô năng nhưng xin đừng làm chuyện thương thiên hại lý.

Hãy sống với một trái tim nhân hậu, và cuộc đời sẽ mỉm cười với bạn

nhanhau

Cổ nhân dạy rằng, lòng nhân hậu của một người sẽ tạo nên nhân cách của người đó, quyết định tâm thái và tương lai của họ sau này. 

Người nhân hậu ắt có phúc báo tức là người sẽ không bao giờ chiếm lợi của người khác, dù trong hoàn cảnh bản thân có thể bị thua thiệt thì họ cũng đều sống rất minh bạch, tiêu diêu tự tại. Vốn dĩ, nhân hậu là phong thủy đẹp nhất đời người. Người nhân hậu, không sớm thì muộn cũng sẽ nhận được sự ưu ái xứng đáng của trời xanh.