Công chức có được làm thêm hay kinh doanh ngoài để gia tăng thu nhập không?

07:00, Thứ bảy 17/09/2022

( PHUNUTODAY ) - Mức lương không đủ chi phí để trang trải cuộc sống, công chức có được làm thêm để gia tăng thu nhập?

Công chức có được làm thêm để gia tăng thu nhập không?

Căn cứ Mục 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, công chức không được làm những việc sau đây:

- Liên quan đến đạo đức công vụ: Trốn tránh hoặc thoái thác nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết trong nội bộ cơ quan, đơn vị; tự ý bỏ việc, đình công; phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, tín ngưỡng, tôn giáo… dưới mọi hình thức (căn cứ Điều 18 Luật Cán bộ, công chức năm 2008)

- Liên quan bí mật Nhà nước: Không tiết lộ dưới mọi hình thức, trong thời hạn ít nhất 05 năm kể từ khi nghỉ hưu, thôi việc không được làm các công việc liên quan đến ngành nghề mà trước đây đảm nhiệm nếu liên quan đến bí mật nhà nước…

- Những việc khác: Không được làm việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, công tác nhân sự theo quy định của các Luật: Phòng, chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Như vậy, có thể thấy, hiện không có quy định nào cấm công chức không được làm thêm ngoài thời gian làm việc. Do đó, công chức hoàn toàn có quyền được làm thêm để kiếm thêm thu nhập nhưng phải tránh những công việc liên quan đến công việc của mình và không được làm thêm trong thời gian làm việc.

Công chức có được kinh doanh ngoài không?

Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định:

- Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam trừ cán bộ, công chức, viên chức (căn cứ điểm b khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp).

- Công chức là đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp (căn cứ điểm b khoản 3 Điều 17 Luật Doanh nghiệp).

Ngoài ra, những công việc khác mà công chức không được làm gồm:

- Không tham gia bán hàng đa cấp theo điểm đ khoản 2 Điều 28 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP.

- Làm Luật sư theo khoản 4 Điều 17 Luật Luật sư năm 2006 sửa đổi bởi Luật Luật sư năm 2012. Công chức sẽ không được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

- Tư vấn về lĩnh vực thuộc thẩm quyền mà mình giải quyết theo Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018.

Như vậy, theo phân tích ở trên, pháp luật không cấm công chức được làm thêm để kiếm thêm thu nhập và chỉ giới hạn một số ngành, nghề không tuyển dụng công chức.

chia sẻ bài viết
Theo:  xevathethao.vn copy link
Tác giả: Trần Thu Thủy