Đóng bảo hiểm 20 năm: Người lao động sẽ được hưởng những khoản tiền nào?

( PHUNUTODAY ) - Người lao động sẽ được hưởng những khoản tiền nào khi đóng đủ 20 năm BHXH, nghỉ việc mà chưa đến tuổi nghỉ hưu?

Hiện nay, khi tuổi nghỉ hưu tăng lên, rất nhiều người lao động đã đóng đủ số năm bảo hiểm xã hội tối thiểu có thể hưởng lương hưu nhưng chưa đủ tuổi để hưởng. Một số người chọn đóng tiếp, nhưng có trường hợp nghỉ việc, không đóng thêm chờ đến tuổi hưởng chế độ. Nếu đã đóng đủ 20 năm BHXH rồi chờ đến tuổi nghỉ hưu, người lao động sẽ được hưởng những khoản tiền sau.

1. Trợ cấp thất nghiệp

dat-tu-lanh-vi-tri-nao-tot-nhat-la-ko-tai-kho-hut-tai-loc-cho-gia-chu-lai-tang0tuoi-ho-4

Điều 49 Luật Việc làm năm 2013 quy định, người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động sẽ được nhận trợ cấp thất nghiệp.

Trong trường hợp này, người lao động có thể làm hồ sơ để được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, người lao động phải chú ý nộp hồ sơ hưởng chế độ trong thời gian 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động. Nếu ngoài ba tháng từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động sẽ không được hưởng khoản tiền này.

Trợ cấp thất nghiệp hàng tháng = 60% * Bình quân tiền lương đóng BHTN của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp

Trong đó, thời gian được hưởng trợ cấp được tính bằng thời gian người lao động đóng BHTN. Cụ thể, nếu đóng đủ 12 - 36 tháng BHTN, người lao động được hưởng 3 tháng trợ cấp. Còn nếu thời gian đóng BHTN lâu hơn thì cứ đóng đủ thêm 12 tháng BHTN, người lao động được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp. Thời gian tối đa được nhận bảo hiểm thất nghiệp là 12 tháng.

2. Trợ cấp thôi việc

dong-bhxh-du-20-nam-nguôi-lao-dong-se-duoc-huong-nhung-khoan-tien-nao-4

Điều 46 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, nếu đã làm việc thường xuyên cho người sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên thì khi nghỉ việc đúng luật, người lao động sẽ có cơ hội được nhận trợ cấp thôi việc.

Tiền trợ cấp thôi việc = 0,5 x Số năm làm việc tính hưởng trợ cấp thôi việc x Tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề theo hợp đồng trước khi thôi việc

Trong đó:

+ Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

+ Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian NLĐ đã tham gia Bảo Hiểm thất nghiệp (BHTN) theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được NSDLĐ chi trả trợ cấp thôi việc;

3. Lương hưu hàng tháng khi đủ tuổi

dong-bhxh-du-20-nam-nguôi-lao-dong-se-duoc-huong-nhung-khoan-tien-nao-2

Khi đủ tuổi nghỉ hưu, người lao động có từ đủ 20 năm đóng BHXH trở lên sẽ được giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng.

Theo Điều 56 Luật BHXH năm 2015, mức hưởng lương hưu của người lao động được tính theo công thức sau:

Lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương/ thu nhập tháng đóng BHXH

Trong đó, lao động nữ sẽ được hưởng tỷ lệ 55%, lao động nam sẽ được hưởng 45%. Nếu đóng đủ và trên 20 năm, cứ mỗi năm đóng thêm người lao động sẽ được nhận lương hưu thêm 2%. Mức hưởng tối đa đối với cả lao động nam và lao động nữ là 75%.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần quy định tại Điều 62 của Luật Bảo hiểm xã hội.