Hộ khẩu ở tỉnh khác có được làm căn cước công dân gắn chip tại Hà Nội?

( PHUNUTODAY ) - Người dân ở tỉnh khác, muốn làm căn cước công dân gắn chip tại thủ đô Hà Nội cần phải kê khai Phiếu thu thập thông tin dân cư tại nơi tạm trú.

Theo Điều 16 Thông tư 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân thì khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân chưa đi vào vận hành hoặc chưa thu thập đầy đủ thông tin về công dân thì cơ quan quản lý căn cước công dân cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân đối với công dân có nơi đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

Do đó, nếu công dân đã được cấp căn cước công faan hoặc CMND 12 số thì có thể đến Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP. Hà Nội để làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân đã đi vào vận hành thì công dân có thể đến baft kỳ cơ quan quản lý căn cước công dân nào để làm thủ tục cấp căn cước công dân.

Lưu ý: Hồ sơ cần chuẩn bị khi làm thủ tục cấp căn cước công dân tại nơi tạm trú gồm

- Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú- Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân (nếu có)

Với công dân đang tạm trú trên địa bàn Hà Nội muốn cấp căn cước công dân gắn chip tại Hà Nội bát buộc phải kê khai Phiếu thu thập thông tin dân cư (DC01) tại nơi đang tạm trú trước khi làm thủ tục cấp thẻ này.