Kể từ 1/1/2024: Có 1 ngành học được miễn phí hoàn toàn, hưởng thêm phí sinh hoạt toàn khóa học

( PHUNUTODAY ) - Từ ngày 1/1/2024, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 chính thức có hiệu lực quy định ngành học sẽ được miễn hoàn toàn học phí cũng như hỗ trợ thêm phí sinh hoạt.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2024 như đã thông báo trước đó. Trong luật này, điều 105 có quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng người hành nghề quy định, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm tổ chức, tạo điều kiện cho người hành nghề tham gia đào tạo, cập nhật kiến thức y khoa liên tục, bồi dưỡng về chuyên môn kỹ thuật, đạo đức nghề nghiệp.

Empty

Bên cạnh đó, Nhà nước ban hành chính sách liên quan đến vấn đề cấp học bổng như sau: Học bổng khuyến khích học tập cho người theo ngành học tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu. Điều kiện yêu cầu là những sinh viên chuyên ngành này phải có kết quả học tập, rèn luyện đủ điều kiện để cấp học bổng tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của Nhà nước.

Ngoài ra, việc cấp học bổng chính sách cho người học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu là người đang làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Đồng thời, việc hỗ trợ toàn bộ học phí cũng được quy định trong luật đối với những sinh viên theo học ngành học tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của Nhà nước. Nhà nước sẽ hỗ trợ người học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu.

Empty

Theo đó, sinh viên được hỗ trợ toàn bộ học phí cũng như chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học nếu học tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của Nhà nước. Ngoài ra, quy định hỗ trợ tiền đóng học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học với từng mức quy định nêu trên nếu sinh viên theo học ngành học tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của tư nhân. Nhà nước nhấn mạnh khuyến khích các tổ chức, cá nhân cấp học bổng hoặc trợ cấp cho người học các ngành này theo quy định của luật đã đề ra.