Mức lương cơ sở 2022 với công chức, viên chức là bao nhiêu? Có tăng theo lương tối thiểu vùng không?

09:00, Thứ bảy 03/09/2022

( PHUNUTODAY ) - Theo quy định hiện hành, mức lương cơ sở 2022 với công chức, viên chức sẽ được tính như sau.

Nghiên cứu xây dựng các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới

Câu chuyện chế độ tiền lương vẫn luôn được nhiều cán bộ, công chức, viên chức quan tâm. Đặc biệt, vừa qua xảy ra “làn sóng” nhân viên y tế nghỉ việc hàng loạt khiến nhiều người lại đặt những băn khoăn về lương của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV, nhiều cử tri cũng nêu các ý kiến về chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, nhất là chế độ tiền lương cho ngành y tế và giáo dục nói riêng vì hiện nay chế độ lương vẫn còn thấp.

8

Cử tri Vũ Anh Tuấn (Đống Đa, Hà Nội) đặt câu hỏi, mức lương cơ sở 2022 đối với công chức, viên chức là bao nhiêu? Khi nào áp dụng chế độ tiền lương mới với công chức, viên chức?.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết, chế độ tiền lương, phụ cấp hiện hành được thực hiện từ tháng 10.2004 đến nay, mặc dù đã được điều chỉnh, bổ sung nhiều lần nhưng tiền lương, thu nhập và đời sống của cán bộ, công chức, viên chức nói chung và của viên chức ngành y tế, giáo dục nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn.

Căn cứ Nghị quyết số 27/2018 của Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương mới, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu xây dựng các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới.

Đồng thời căn cứ tình hình kinh tế - xã hội, khả năng ngân sách năm 2022 và những năm tiếp theo, trình Chính phủ báo cáo Trung ương và Quốc hội thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương để tăng lương cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang (trong đó có đội ngũ y tế và giáo viên), bảo đảm phù hợp với yêu cầu tại Nghị quyết số 27.

Cùng trao đổi, Luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh thông Luật) cho biết, mức lương cơ sở là căn cứ để tính lương công chức, viên chức.

Hiện nay, mức lương cơ sở được áp dụng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP. Mức lương cơ sở từ ngày 1.7.2019 là 1.490.000 đồng/tháng. Năm 2022, mức lương cơ sở này chưa thay đổi.

Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP, ngoài việc dùng để tính lương công chức, viên chức thì mức lương cơ sở còn dùng để tính các khoản sinh hoạt phí, hoạt động phí, xác định khoản tiền đóng BHXH bắt buộc tối đa,…

Khi nào thực hiện chế độ tiền lương mới với công chức, viên chức?

Cũng theo Luật sư Diệp Năng Bình, ban đầu, chế độ tiền lương mới với công chức, viên chức dự kiến thực hiện từ năm 2021 (theo Nghị quyết 27-NQ/TW).

Sau đó, Quốc hội đã lùi thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày 1.7.2021 sang ngày 1.7.2022. Tuy nhiên, dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến việc thực hiện cải cách  tiền lương, dẫn đến việc lùi cải cách tiền lương với cán bộ công chức, viên chức.

Như vậy, thay vì thực hiện cải cách tiền lương từ 1.7.2022, Quốc hội đã quyết định lùi thực hiện chế độ tiền lương mới với công chức, viên chức. Đồng thời, yêu cầu tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương để thực hiện chế độ tiền lương mới vào thời điểm thích hợp.

Theo:  xevathethao.vn copy link
Tác giả: Thạch Thảo