Mức lương cơ sở, bảng lương mới và phụ cấp thâm niên năm 2022 cho giáo viên

( PHUNUTODAY ) - Theo quy định hiện hành, mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức là 1.490.000 đồng.

Đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Điều 2 Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định các đối tượng được hưởng trợ cấp thâm niên nhà giáo.

"Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập) đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, bao gồm:

1. Nhà giáo gồm viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (mang mã số có các ký tự đầu là V.07) và viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (mang mã số có các ký tự đầu là V.09) thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).

2. Nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thí nghiệm tại các tàu huấn luyện, xưởng trường, trạm, trại, trung tâm thực hành, phòng thí nghiệm, phòng bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập.

3. Các đối tượng không thuộc quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà giữ mã số có các ký tự đầu là V.07 và V.09 không thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo."

Bên cạnh đó, giáo viên đang giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập vẫn giữ ngạch viên chức ngành giáo dục, đào tạo (có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) mà chưa được chuyển xếp sang chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (mã số V07), chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (mã số V09) vẫn được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định tại điều khoản chuyển tiếp của Nghị định này.

Mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Điều 4 Nghị định số 77 có ghi rõ quy định về mức phụ cấp thâm niên đối với giáo viên như sau:

1. Nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

2. Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Cách tính mức tiền phụ cấp thâm niên hàng tháng

phu-cap-tham-nien-giao-vien-01

Theo quy định hiện hành, mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức là 1.490.000 đồng.

Bảng lương giáo viên mầm non

bang-luong-giao-vien-01

Bảng lương giáo viên tiểu học

bang-luong-giao-vien-02

Bảng lương giáo viên THCS

bang-luong-giao-vien-03

Bảng lương giáo viên THPT

bang-luong-giao-vien-04
Theo:  xevathethao.vn copy link