Mức xử phạt 19 lỗi giao thông thường gặp năm 2022

( PHUNUTODAY ) - Mức phạt tiền cũng như các hình thức phạt bổ sung năm 2022 đối với những lỗi vi phạm giao thông thường gặp theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP và Nghị định 123/2021/NĐ-CP sau đây:

Mức phạt tiền cũng như các hình thức phạt bổ sung năm 2022 đối với những lỗi vi phạm giao thông thường gặp theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP và Nghị định 123/2021/NĐ-CP sau đây:

VP1
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty