Năm 2023 có 7 trường hợp không được sang tên sổ đỏ: Đó là những trường hợp nào?

( PHUNUTODAY ) - Theo quy định của Luật Đất đai 2013, trong một số trường hợp, bên bán hoặc bên mua không đáp ứng đủ điều kiện thì sẽ không được thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ.

Điều kiện để được sang tên sổ đỏ

Sang tên sổ đỏ được hiểu là thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất (chỉ có đất), quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất (có đất và nhà ở hoặc các tài sản gắn liền với đất).

Theo Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, các cá nhân, hộ gia đình phải đáp ứng những điều kiện sau để được sang tên sổ đỏ:

- Có giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại Khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai 2013.

- Đất không có tranh chấp.

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

- Trong thời hạn sử dụng đất.

Trường hợp không được sang tên sổ đỏ

Dựa vào điều kiện sang tên sổ đỏ nêu trên, đất thuộc các trường hợp dưới đây sẽ không được phép sang tên:

- Đất đang bị tranh chấp chưa có quyết định cuối cùng của tòa án;

- Đất đang bị kê biên để đảm bảo thi hành án;

- Đất đã hết thời hạn sử dụng.

Ngoài ra, người sử dụng đất (người bán, người tặng cho) có đủ điều kiện theo khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 nhưng người mua, người nhận tặng cho không được phép mua, nhận tặng cho quyền sử dụng đất thì không sang tên được Sổ đỏ. 

Điều 191 Luật Đất đai 2013 quy định những trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất gồm:

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất. 

- Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

- Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Chi phí sang tên sổ đỏ?

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, Nghị định 140/2016/NĐ-CP và Thông tư 85/2019/TT-TBC, khi chuyển nhượng, tặng cho nhà đất, các bên có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ và phí thẩm định hồ sơ theo quy định. Cụ thể:

- Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 2% x giá chuyển nhượng.

- Lệ phí trước bạ = 0,5% x giá chuyển nhượng.

- Phí thẩm định hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nên mức thu giữa các tỉnh, thành khác nhau.

Theo:  xevathethao.vn copy link