Người dân không đăng ký đất đai lần đầu sắp bị phạt nặng: Người dân cần lưu ý

20:21, Thứ năm 11/04/2024

( PHUNUTODAY ) - Dự thảo Nghị định quy định xử phạt hành chính lĩnh vực đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất mức xử phạt nếu không đăng ký đất đai lần đầu.

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt hành chính lĩnh vực đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất mức xử phạt nếu không đăng ký đất đai lần đầu. Bên cạnh đó Bộ cũng đề xuất mức xử phạt nặng việc sử dụng giấy tờ giả khi làm thủ tục liên quan đất đai.

Không đăng ký đất đai lần đầu bị phạt đến 10 triệu đồng

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trong đó có quy định về xử phạt về hành vi không đăng ký đất đai lần đầu. Cụ thể:

+ Trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu theo quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 132 Luật Đất đai tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 2- 3 triệu đồng nếu đã sử dụng đất trước ngày Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ có hiệu lực thi hành mà không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu.

Không đăng ký đất đai lần đầu có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

Không đăng ký đất đai lần đầu có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

- Phạt tiền từ 3-5 triệu đồng nếu sử dụng đất từ sau ngày Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ có hiệu lực thi hành mà không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu.

- Quy định về đăng ký lần đầu đối với đất đai, tài sản gắn liền với đất được thực hiện trong các trường hợp tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 132 Luật Đất đai 2024 gồm: Thửa đất đang sử dụng mà chưa đăng ký; Thửa đất được Nhà nước giao, cho thuê để sử dụng; Thửa đất được giao để quản lý mà chưa đăng ký.

+ Trường hợp không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định tại các điểm a, b, i, k, l, m và q khoản 1 Điều 133 Luật Đất đai tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 2-3 triệu đồng nếu trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 133 Luật đất đai mà không thực hiện đăng ký biến động.

- Phạt tiền từ 3-5 triệu đồng nếu quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 133 Luật Đất đai mà không thực hiện đăng ký biến động.

+ Trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, không thực hiện đăng ký biến động đất đai tại khu vực đô thị thì mức xử phạt bằng 2 lần mức xử phạt đối với từng trường hợp tương ứng theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.

Dự thảo Nghị định cũng quy định biện pháp khắc phục hậu quả là buộc làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định.

Có thể bị phạt đến 30 triệu đồng nếu sử dụng giấy tờ giả làm thủ tục đất đai

Sử dụng giấy tờ giả làm thủ tục đất đai có thể bị phạt đến 30 triệu đồng.

Sử dụng giấy tờ giả làm thủ tục đất đai có thể bị phạt đến 30 triệu đồng.

Điều 33 dự thảo Nghị định quy định mức xử phạt đối với vi phạm quy định về giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất như sau:

- Phạt tiền từ 2-5 triệu đồng đối với trường hợp tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất mà không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

- Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với trường hợp khai báo không trung thực việc sử dụng đất hoặc tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất dẫn đến việc cấp Giấy chứng nhận và việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất bị sai lệch mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Phạt tiền từ 10-30 triệu đồng đối với trường hợp sử dụng giấy tờ giả trong thực hiện thủ tục hành chính và các công việc khác liên quan đến đất đai mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài bị phạt hành chính, Dự thảo quy định hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung; giấy tờ giả đã sử dụng và hủy bỏ kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đã thực hiện.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Vũ Thêm