Người sinh vào 3 năm này nhất định phải đi làm CCCD gắn chip trong năm 2023: Nếu không muốn bị phạt

( PHUNUTODAY ) - Theo quy định những đối tượng này nhất định phải đi làm lại CCCD gắn chip nếu không muốn mất tiền oan, ai cũng nên nắm lấy.

CCCD gắn chip là giấy tờ tùy thân quan trọng gắn liền với mỗi con người. CCCD gắn chip có thời gian sử dụng vì vậy những đối tượng này nhất định phải đi làm lại CCCD gắn chíp nếu không sẽ quá hạn và dễ bị phạt. 

Đối tượng phải làm CCCD gắn chip trong năm 2023

Điều 21 Luật Căn cước công dân 2014 có quy định về độ tuổi đổi thẻ Căn cước Công dân (CCCD) như sau:

- Thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

- Trường hợp thẻ Căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định tại khoản 1 Điều này thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Như vậy, khi công dân được đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi thì phải đổi thẻ CCCD. Hiện nay, nước ta đang triển khai kế hoạch đổi từ CMND/CCCD sang thẻ CCCD gắn chíp. Do đó, những công dân đủ tuổi 25, đủ tuối 40 và đủ tuổi 60 trong năm 2023 sẽ phải đổi sang thẻ CCCD gắn chíp.

cccd-gan-chip-01

Trong năm 2023, những công dân sinh vào năm 1998, năm 1983 và năm 1963 sẽ phải đổi sang thẻ CCCD gắn chíp.

Tuy nhiên, khoản 2 Điều 21 Luật Căn cước công dân 2014 lại có quy định: "Trường hợp thẻ Căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định tại khoản 1 Điều này thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo".

Do đó, những công dân sinh năm 1998, năm 1983 và năm 1963 nếu đã được cấp thẻ CCCD từ năm 2021 thì được sử dụng thẻ CCCD đó cho đến độ tuổi đổi thẻ tiếp theo. Đặc biệt, những người sinh năm 1963 đã đổi thẻ CCCD mới từ năm 2021 sẽ được sử dụng thẻ đó cho đến khi qua đời (trừ trường hợp mất, hỏng thẻ...).

Trường hợp công dân sinh năm 1998, năm 1983 và năm 1963 được cấp thẻ CCCD trước năm 2021 thì bắt buộc phải đổi sang thẻ CCCD gắn chip.

cccd-gan-chip-02

Các trường hợp khác phải làm lại CCCD gắn chip bao gồm:

- CMND hết thời hạn sử dụng là 15 năm kể từ ngày cấp (hướng dẫn bởi Mục 2 Phần II Thông tư 04/1999/TT-BCA).

- CMND/CCCD bị hư hỏng không sử dụng được.

- Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng.

- Xác định lại giới tính, quê quán.

- Có sai sót về thông tin trên thẻ CCCD/CMND.

- Bị mất thẻ CCCD/CMND.

- Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

Mức phạt khi không đổi CCCD hết hạn

Điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định 144/2021/NĐ-CP và Điều 23 Luật căn cước công dân 2014 quy định kể từ năm 2022, việc không đổi CCCD khi hết hạn sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng.