Những trường hợp con đẻ cũng không được hưởng thừa kế nhà đất từ cha mẹ

23:48, Thứ ba 28/05/2024

( PHUNUTODAY ) - Những trường hợp con không được hưởng quyền thừa kế nhà đất từ bố mẹ

Thừa kế nhà đất là gì?

Thừa kế nhà đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất và sở hữu nhà từ người đã mất cho người còn sống. Quyền thừa kế này có thể được thực hiện theo di chúc của người để lại hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 609 Bộ luật Dân sự 2015 quy định rằng cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình. Tài sản có thể được để lại cho người thừa kế theo pháp luật hoặc hưởng di sản theo di chúc. Ngoài ra, người thừa kế không phải là cá nhân cũng có quyền hưởng di sản theo di chúc.

Những trường hợp con không được hưởng quyền thừa kế nhà đất từ bố mẹ

Những trường hợp con không được hưởng quyền thừa kế nhà đất từ bố mẹ

Những trường hợp con không được hưởng quyền thừa kế nhà đất từ bố mẹ

Con không còn sống vào thời điểm thừa kế:

Theo Điều 613 Bộ luật Dân sự 2015, người thừa kế phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc đã thành thai trước khi người để lại di sản chết và sinh ra sau thời điểm mở thừa kế.

Các trường hợp con không thuộc đối tượng được hưởng di sản từ bố mẹ:

Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó.

Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản

Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng.

Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.Tuy nhiên, nếu bố mẹ để lại di chúc và cho phép họ hưởng di sản, thì những người thuộc các trường hợp trên vẫn có quyền nhận di sản.

Con không có tên trong di chúc thừa kế:

Nếu con không được nhắc đến trong di chúc, họ sẽ không có quyền hưởng di sản trừ khi luật pháp có quy định khác.

Con bị truất quyền thừa kế:

Theo Điều 626 Bộ luật Dân sự 2015, người lập di chúc có quyền chỉ định người thừa kế và truất quyền hưởng di sản của người thừa kế. Người lập di chúc cũng có thể phân định phần di sản cho từng người thừa kế, dành một phần tài sản để di tặng, thờ cúng, giao nghĩa vụ cho người thừa kế, chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, và người phân chia di sản.

Quyền thừa kế nhà đất là một vấn đề quan trọng và phức tạp, đòi hỏi sự hiểu biết và tuân thủ các quy định pháp luật. Việc nắm rõ các trường hợp không được hưởng quyền thừa kế giúp đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên liên quan.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Vũ Ngọc