Những trường hợp nào bắt buộc phải sang tên sổ đỏ?

11:26, Chủ nhật 16/10/2022

( PHUNUTODAY ) - Trong một số trường hợp, người dân bắt buộc phải thực hiện việc sang tên sổ đỏ.

Căn cứ Điểm a Khoản 4 Điều 95 và Khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sang tên Sổ đỏ) được thực hiện trong các trường hợp sau:

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị trấn với hộ gia đình, cá nhân khác.

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất (người dân thường gọi là mua bán đất).

Để thừa kế quyền sử dụng đất của mình theo di chúc hoặc theo pháp luật.

18

Tặng cho quyền sử dụng đất.

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau:

- Có Sổ đỏ, trừ 02 trường hợp;

- Đất không có tranh chấp;

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

- Trong thời hạn sử dụng đất.

Chi phí sang tên Sổ đỏ năm 2022 gồm các loại phí: Phí công chứng; Thuế thu nhập cá nhân; Lệ phí trước bạ.

Theo:  xevathethao.vn copy link
Tác giả: Thạch Thảo