Tăng lương 2023: Công thức tính tiền lương công chức mới nhất

( PHUNUTODAY ) - Dưới đây là cách tính lương công chức 2023 khi lương cơ sở tăng.

Hiện, lương công chức đang được thực hiện theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn. Theo đó, căn cứ Điều 3 Thông tư 04/2019/TT-BNV, lương công chức từ ngày 01/7/2019 được tính theo công thức:

Lương = Mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng x hệ số lương hiện hưởng

images (5)

Trong đó:

Hệ số lương hiện hưởng đang được quy định cụ thể tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP theo nguyên tắc công chức được bổ nhiệm vào ngạch nào thì được xếp lương theo ngạch đó.

Mức lương cơ sở hiện đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP. Tuy nhiên, mới đây, ngày 11/11/2022, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước trong đó có nội dung về tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 01/7/2023.

Như vậy, công thức tính lương của công chưc sẽ được tính theo hai giai đoạn khác nhau như sau:

Lương công chức đến hết ngày 30/6/2023 = Lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng x hệ số

Lương công chức từ ngày 01/7/2023 = Lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng x hệ số

Ví dụ: Bà A có ngạch công chức là chuyên viên cao cấp, đang hưởng lương ở bậc 2 thì sẽ được xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước. Do đó, hệ số lương bà A đang hưởng là 6,56.

Như vậy, từ giờ đến ngày 30/6/2023, bà A được nhận mức lương là: Lương = 1,49 triệu đồng/tháng x 6,56 = 9.774.400 triệu đồng/tháng

Bắt đầu từ 01/7/2023, lương của nà A sẽ có sự thay đổi đáng kể: Lương = 1,8 triệu đồng/tháng x 6,56 = 11.808.000 đồng/tháng.

Lưu ý: Đây được xem là cách tính lương “cơ bản” với mỗi công chức bởi ngoài lương, công chức còn được hưởng phụ cấp. Tuy nhiên, không phải ai cũng được hưởng các khoản phụ cấp giống nhau.

Do đó, không phải thu nhập của công chức nào cũng giống nhau. Dù vậy, cách tính lương cơ bản thì mọi công chức đều được tính theo công thức nêu trên.

Chi tiết bảng lương công chức từ 1/7/2023

luong1
luong3
luong4
luong5
luong7
luong6
luong8