Nàng công chúa đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại là 'hung thủ' hại chồng và con, khiến cả một quốc gia sụp đổ

Nàng công chúa đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại là "hung thủ" hại chồng và con, khiến cả một quốc gia sụp đổ

Hạ Cơ vốn là con gái vua nước Trịnh sống vào thời Xuân Thu. Sinh thời, nàng được đánh giá là một trong những mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành bậc nhất lịch sử Trung Hoa. Tuy nhiên nàng lại là hung thủ, gián tiếp hại chết chồng, con, khiến cả một quốc gia sup đổ.

3 4 5 6 7