Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động

( PHUNUTODAY ) - Các bạn đã bao giờ tìm hiểu về thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động chuẩn nhất, chính xác nhất hiện nay như thế nào không? Cùng chúng tôi tìm hiểu quy định này ngay dưới đây.

Để có thể giúp các bạn có thể tìm hiểu thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động chuẩn nhất thì bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu:

29.quyet-dinh-cham-dut-hop-dong-lao-dong-phunutoday.vn

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------
THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG


Bản Thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng lao động này (Sau đây gọi tắt là “Thỏa Thuận”) được lập ngày ____/______/20... bởi Các Bên:
CÔNG TY
Trụ sở :
Tel :                                     Fax :
Người đại diện theo pháp luật : Ông/Bà
Chức danh :

Ông/Bà        (“Người Lao Động”)
Ngày sinh :
Số CMND :
Hộ khẩu thường trú :
Hai Bên thỏa thuận và thống nhất nội dung sau:
Điều 1: Chấm dứt Hợp đồng lao động
1.1 ……và Người Lao Động đồng ý chấm dứt Hợp đồng lao động số ….. ký ngày …/…./…… và Hợp đồng đào tạo số ….. ký ngày …/…./…….
1.2 Tất cả các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ và các văn bản liên quan về Hợp đồng lao động và Hợp đồng Đào tạo có chữ ký của hai Bên sẽ được tự động chấm dứt từ ngày ký Thỏa Thuận này. Hai Bên sẽ không có yêu cầu bồi thường nào khác.
1.3 Thanh toán cho Người Lao Động các khoản sau: Tổng cộng là ….. đồng
- Lương: - Trợ cấp khác:
- Trợ cấp thôi việc: - Ngày nghỉ phép:
Điều 2: Thỏa thuận khác
2.1 Thỏa Thuận này được lập thành hai (2) tiếng Việt có giá trị như nhau. Mỗi Bên giữ một tiếng Việt để thực hiện.
2.2 Các Bên đồng ý rằng, bằng sự hiểu biết tốt nhất của mình, đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản của Thoả thuận này.
TRƯỚC SỰ CHỨNG KIẾN CỦA HAI BÊN, đại diện có thẩm quyền của HAI BÊN đã ký vào Thỏa Thuận này vào ngày được ghi ở trên.
NGƯỜI LAO ĐỘNG                                                                            CÔNG TY

Trên đây là mẫu thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động chuẩn nhất. Hy vọng với những thông tin trên đây sẽ giúp ích được nhiểu cho các bạn nhé!