Trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo luật đất đai mới 2024

16:40, Thứ ba 21/05/2024

( PHUNUTODAY ) - Luật Đất đai 2024 có quy định một số trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Cụ thể là những trường hợp nào?

Trường hợp nào được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo Luật Đất đai mới?

Luật Đất đai 2024 có quy định về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chi tiết tại Điều 157. Theo đó, việc miễn, giảm tiền sử dụng đất và tiền thuê đất trong những trường hợp dưới đây:

+ Sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực được ưu đãi đầu tư hoặc tại địa bàn được ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật; trừ các trường hợp sử dụng đất xây dựng nhà ở thương mại hay sử dụng đất thương mại, dịch vụ;

Luật Đất đai 2024 có quy định về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chi tiết tại Điều 157.

Luật Đất đai 2024 có quy định về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chi tiết tại Điều 157.

+ Sử dụng đất để thực hiện các chính sách nhà ở, đất ở đối với những người có công với cách mạng, thương binh hoặc bệnh binh không có khả năng lao động; với hộ gia đình liệt sĩ không còn lao động chính hoặc người nghèo;

+ Sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân trong khu công nghiệp, hay nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở hay đất ở cho người phải di dời khi Nhà nước thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở cho các đối tượng quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 124 của Luật này đang công tác tại các xã biên giới, hải đảo hoặc huyện đảo không có đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

+ Các đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng đất được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của Chính phủ;

+ Sử dụng đất của các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 120 (quy định về Cho thuê đất) của Luật này;

Nhiều trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất từ năm 2025

Nhiều trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất từ năm 2025

+ Sử dụng đất để xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay hoặc đất xây dựng cơ sở, công trình cung cấp dịch vụ hàng không; các loại đất để làm bãi đỗ xe, xưởng bảo dưỡng phục vụ hoạt động vận tải hành khách công cộng; hoặc đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành và khai thác sử dụng công trình ngầm;

+ Sử dụng đất để xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt chuyên dùng hoặc đất xây dựng công trình công nghiệp đường sắt; đất mục đích xây dựng công trình phụ trợ khác trực tiếp phục vụ công tác chạy tàu, đón tiễn hành khách và xếp dỡ hàng hóa của đường sắt;

+ Sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

+ Sử dụng đất để làm mặt bằng xây dựng trụ sở, sân phơi, nhà kho, nhà xưởng sản xuất; hoặc xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, hay nuôi trồng thủy sản, làm muối của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

+ Sử dụng đất để xây dựng các công trình cấp nước sạch và thoát nước hay xử lý nước thải tại khu vực đô thị và nông thôn;

+ Sử dụng đất không phải đất quốc phòng, an ninh với mục đích quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp quân đội, công an;

+ Giao đất ở đối với các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở mà phải di chuyển chỗ ở khi không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở và cũng không có chỗ ở nào khác trong các địa bàn đơn vị hành chính cấp xã nơi có đất thu hồi.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Vũ Thêm