Trường hợp duy nhất được cấp CCCD gắn chip có giá trị vô thời hạn

( PHUNUTODAY ) - Theo Luật Căn cước công dân, thẻ CCCD phải được đổi khi đến thời hạn quy định. Tuy nhiên, cũng có trường hợp được cấp CCCD không có thời hạn.

Thời hạn sử dụng của CCCD gắn chip

Theo quy định tại Điều 21 của Luật Căn cước công dân 2014, thẻ CCCD phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Trường hợp thẻ CCCD được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định tại khoản 1 Điều này thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Theo đó, CCCD mã vạch hay CCCD gắn chip đều có hạn sử dụng đến khi người được cấp đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Tuy nhiên, nếu được cấp thẻ trong 2 năm trước các mốc tuổi này thì CCCD sẽ giá trị sử dụng đến mốc tuổi tiếp theo.

cccd-01

Ví dụ: Anh A sinh ngày 10/05/2000, đi làm CCCD năm 2024 (khi 24 tuổi); thì thẻ căn cước của anh có giá trị sử dụng đến 10/05/2040 (khi đủ 40 tuổi).

Tuy nhiên, nếu anh này làm CCCD năm 2021 (khi 21 tuổi) thì thẻ CCCD sẽ chỉ có giá trị sử dụng đến ngày 10/05/2025 (khi đủ 25 tuổi). Trong trường hợp này, khi đủ 25 tuổi, anh A vẫn sẽ phải đi đổi thẻ CCCD mới.

Như vậy, thời hạn sử dụng thẻ CCCD có sự khác biệt với CMND. Trước đây, CMND được quy định có thời hạn sử dụng chỉ trong vòng 15 năm kể từ ngày cấp mà không phụ thuộc vào độ tuổi của người được cấp (theo Điều 2 Nghị định 05/1999/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 170/2007/NĐ-CP).

Thẻ CCCD gắn chip của ai có giá trị vô thời hạn?

CCCD gắn chip có thời hạn nhất định theo độ tuổi. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp được cấp CCCD không có thời hạn.

Đó là khi công dân đã đủ 60 tuổi, tính đến thời điểm cấp thẻ thì thời hạn sử dụng thẻ là đến suốt đời, tức là thẻ CCCD đã được cấp sẽ được sử dụng cho đến khi người đó mất mà không cần làm thủ tục đổi thẻ bất cứ lần nào nữa, trừ trường hợp thẻ bị mất, hoặc bị hư hỏng…

cccd-03

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 21 của Luật CCCD quy định, trường hợp thẻ CCCD được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định tại khoản 1 Điều này thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Theo đó, những người đi làm CCCD gắn chip từ đủ 58 tuổi cũng được sử dụng thẻ CCCD đó cho đến khi qua đời mà không cần phải đi đổi thẻ ở mốc đủ 60 tuổi.