Từ 1-7-2024, 2 ngành này sẽ được tăng lương đầu tiên và nhiều nhất

13:00, Thứ năm 13/06/2024

( PHUNUTODAY ) - Thời điểm cải cách tiền lương đang được nhiều người quan tâm, trông chờ đang tới gần. Sẽ có 2 ngành được tăng lương nhiều nhất từ ngày 1/7/2024 tới đây.

2 ngành trong khu vực nhà nước cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng lương nhiều nhất từ 1-7-2024

Việt Nam đang thực hiện cải cách chính sách tiền lương gắn cùng với việc thực hiện nghị quyết về phát triển căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, y tế.

Theo các thông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã cho biết lương viên chức thuộc 2 ngành giáo dục và y tế sẽ cao hơn so với mặt bằng chung của các đội ngũ công chức và viên chức khác.

Lương viên chức thuộc 2 ngành giáo dục và y tế sẽ cao hơn so với mặt bằng chung.

Lương viên chức thuộc 2 ngành giáo dục và y tế sẽ cao hơn so với mặt bằng chung.

Khi thực hiện cải cách tiền lương, Bộ Nội vụ sẽ phối kết hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Y tế đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm điều chỉnh hỗ trợ để chắc chắn đảm bảo tiền lương (bao gồm cả phụ cấp) của giáo viên và các bác sĩ được tăng lên tương ứng với các yêu cầu và vị trí việc làm của họ. Như vậy, vừa bảo đảm mặt bằng tiền lương chung của cán bộ, công chức, viên chức, vừa thể hiện được ưu đãi đối với các ngành này.

Theo phương án cải cách tiền lương, dự kiến tiền lương bình quân chung của các cán bộ, công chức, viên chức từ thời điểm 1-7-2024 sẽ được tăng khoảng 30% (tính cả lương cơ bản và phụ cấp). Hơn nữa, từ năm 2025, mức lương này sẽ được tiếp tục điều chỉnh tăng thêm với mức tăng bình quân khoảng 7%/năm.

Nội dung cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW

Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21-5-2018, Ban chấp hành Trung ương đã vạch ra nội dung của kế hoạch cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang như sau:

+ Cơ cấu tiền lương mới sẽ bao 03 gồm:

- Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương)

- Các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương).

- Tiền thưởng (khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm).

+ Các ngành xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo để thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; cùng với đó sẽ chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm sẽ không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

+ Mức lương cơ sở và hệ số lương như hiện nay sẽ bị bãi bỏ, thay vào đó sẽ là mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

+ Giáo dục và y tế chính là 2 ngành sẽ được quan tâm và tăng lương nhiều nhất khi cải cách tiền lương từ ngày 1-7-2024

  Thời điểm cải cách tiền lương đang được nhiều người quan tâm, trông chờ đang tới gần.

Thời điểm cải cách tiền lương đang được nhiều người quan tâm, trông chờ đang tới gần.

+ Đối với những người làm công việc thừa hành, phục vụ ở trình độ đào tạo dưới trung cấp sẽ thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động theo các quy định của Bộ Luật Lao động (hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ),và sẽ không áp dụng bảng lương công chức, viên chức đối với các đối tượng này.

+ Mức tiền lương thấp nhất của các công chức, viên chức trong khu vực công không thấp hơn mức tiền lương thấp nhất của các lao động qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp. Đồng thời, sẽ hoàn thiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với các cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang phù hợp với quy định của bảng lương mới.

Như vậy, trên tinh thần Nghị quyết, y tế và giáo dục sẽ là 2 ngành được tăng lương nhiều nhất từ 1-7-2024. Tuy nhiên, mức tăng cụ thể như thế nào cần phải chờ đợi các văn bản cụ thể tiếp theo.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Vũ Thêm