Từ 1/9, bắt đầu thu phí cách ly người nhập cảnh vào Việt Nam

( PHUNUTODAY ) - Từ ngày 1/9/2020, thực hiện thu phí đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam ở tất cả các nơi cách ly.

Mới đây, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 313/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Thủ tướng đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chủ trương các nhân sự cấp cao của doanh nghiệp Hàn Quốc (theo danh sách của Đại sứ quán Hàn Quốc đề nghị) được sớm giải quyết việc nhập cảnh, thực hiện công tác ngắn ngày tại Việt Nam, đồng thời xem xét, giải quyết cụ thể với các nhà đầu tư khác nếu có yêu cầu.

thu_phi

Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ Ngoại giao, Y tế, Lao Động- Thương binh và Xã hội xử lý ngay vấn đề mở lại đường bay thương mại giữa Việt Nam với Nhật Bản, Hàn Quốc và các nơi có hệ số an toàn cao,... báo cáo với Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/8/2020.

Cùng với đó, chỉ đạo thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam đi làm việc tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc. Cũng trong thông báo kết luận, Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải bố trí các cơ sở cách ly đáp ứng yêu cầu của người nhập cảnh, không phân biệt người nước ngoài và ngưởi Việt.

Đổng ý mở rộng thực hiện việc cách ly tại cơ sở lưu trú có thu phí, giao Bộ Công an, chính quyền các địa phương, nhất là ngành y tế thực hiện giám sát chặt chẽ việc cách ly tại cơ sở lưu trú, bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế khẩn trương hướng dẫn gấp để thực hiện: Từ ngày 1/9/2020 thu phí đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam ở tất cả các nơi cách ly. Chi phí khám chữa bệnh tiếp tục do ngân sách nhà nước chi trả theo Khoản 2 Điều 48 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.