Từ tháng 10/2022, tiền lương của công chức, viên chức thay đổi thế nào?

( PHUNUTODAY ) - Bước sang tháng 10 dương, một số chính sách mới về tiền lương của công chức, viên chức sẽ có thay đổi.

Công chức ngành nông nghiệp có mức lương cao nhất hơn 10 triệu đồng/tháng

Các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ được xếp lương theo quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BNNPTNT từ 06/10/2022.

Theo đó, các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP như sau:

8

Trường hợp hết thời gian tập sự và được bổ nhiệm ngạch công chức thì thực hiện xếp bậc lương như sau:

- Trường hợp có trình độ tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 3, hệ số 3,00 của các ngạch kiểm dịch viên thực vật, kiểm dịch viên động vật, kiểm soát viên đê điều, kiểm ngư viên, thuyền viên kiểm ngư, kiểm lâm viên.

- Trường hợp có trình độ thạc sĩ chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 2, hệ số 2,67 của các ngạch kiểm dịch viên thực vật, kiểm dịch viên động vật, kiểm soát viên đê điều, kiểm ngư viên, thuyền viên kiểm ngư, kiểm lâm viên.

- Trường hợp có trình độ cao đẳng chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 2, hệ số 2,06 của các ngạch kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật, kỹ thuật viên kiểm dịch động vật, kiểm soát viên trung cấp đê điều, kiểm ngư viên trung cấp, thuyền viên kiểm ngư trung cấp, kiểm lâm viên trung cấp.

Thông tư 08 có hiệu lực kể từ 6/10/2022.

Lương viên chức chuyên ngành lưu trữ cao nhất hơn 7,4 triệu đồng

Từ ngày 15/10/2022, viên chức chuyên ngành lưu trữ cũng áp dụng cách xếp lương theo quy định của Thông tư 07/2022/TT-BNV.

Tại Điều 14 Thông tư 07 quy định, sau khi hết thời gian tập sự và đạt yêu cầu thì người tập sự được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ và xếp lương theo Bảng 3 ban hành kèm Nghị định số 204/2004/NĐ-CP như sau:

9

- Viên chức được bổ nhiệm chức danh lưu trữ viên trung cấp (mã số V.0 1.02.03) có trình độ đào tạo trung cấp được xếp bậc 1, hệ số lương 1,86 của viên chức loại B.

- Viên chức được bổ nhiệm chức danh lưu trữ viên trung cấp (mã số V.01.02.03) có trình độ đào tạo cao đẳng trở lên được xếp bậc 2, hệ số lương 2,06 của viên chức loại B.

- Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh lưu trữ viên (mã số V.01.02.02) có trình độ đào tạo đại học được xếp bậc 1, hệ số lương 2,34 của viên chức loại A1 (trước đây được xếp hệ số lương 2,41).

- Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp lưu trữ viên, mã số V.01.02.02 có trình độ đào tạo thạc sỹ được xếp bậc 2, hệ số lương 2,67 của viên chức loại A1.

- Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp lưu trữ viên, mã số V.01.02.02 có trình độ đào tạo tiến sĩ được xếp bậc 3, hệ số lương 3,00 của viên chức loại A1.

Thông tư 07/2022/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/10/2022.