Xem tuổi xông đất Quý Mão 2023 hợp với 12 con giáp, giúp gia chủ cả năm may mắn

( PHUNUTODAY ) - Theo quan niệm của người xưa, chọn được người xông đất hợp tuổi, hợp mệnh sẽ mang đến phú quý, may mắn cho gia chủ trong năm mới.

Khi chọn tuổi xông đất, nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Ngoài ra, thiên can, địa chi, ngũ hành của người đó cũng cần tương sinh với năm mới.

Chọn tuổi xông đất năm Quý Mão 2023 cho chủ nhà tuổi Tý

tuoi-xong-dat-2023-01

Chủ nhà tuổi Tý có thể chọn người xông đất thuộc những tuổi sau để xông đất vào năm Quý Mão 2023:

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Giáp Tý 1984: 1947, 1944, 1952, 1946, 1961, 1967, 1968, 1976, 1982, 1983.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Nhâm Tý 1972: 1944, 1967, 1997, 1952, 1982, 1983, 1974, 1947, 1953, 1975.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Canh Tý 1960: 1955, 1947, 1968, 1971, 1985, 1992, 1961, 1970, 1991, 1995.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Bính Tý 1996: 1971, 1944, 1967, 1955, 1983, 1985, 1992, 1997, 2001, 1952.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Mậu Tý 1948: 1968, 1947, 1976, 1946 , 1961, 1991, 1977, 1998, 1960, 1959.

Chọn tuổi xông đất năm Quý Mão 2023 cho chủ nhà tuổi Sửu

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Ất Sửu 1985: 1947, 1977, 1953, 1983, 1968, 1967, 1960, 1945, 1944, 1974.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Quý Sửu 1973: 1953, 1983, 1945, 1944, 1975, 1974, 1967, 1997, 1982, 1996.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Tân Sửu 1961: 1971, 2001, 1947, 1977, 1962, 1961, 1946, 1968, 1969, 1991.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Kỷ Sửu 1949: 1947, 1977, 1969, 1968, 1961, 1991, 1998, 1999, 1946, 1960.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Đinh Sửu 1997: 1962, 1953, 1971, 1983, 1992, 2001, 1947, 1945, 1944, 1959.

Chọn tuổi xông đất năm Quý Mão 2023 cho chủ nhà tuổi Dần

tuoi-xong-dat-2023-02

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Bính Dần 1986: 1946, 1991, 1947, 1961, 1990, 1998, 1999, 1958, 1976, 1959.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Giáp Dần 1974: 1982, 1955, 1967, 1970, 1971, 1966, 1946, 1954, 1959, 1983.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Nhâm Dần 1962: 1947, 1967, 1982, 1946, 1991, 1983, 1990, 1997, 1966, 1961.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Mậu 1998: 1970, 1946, 1947, 1955, 1971, 1991, 1990, 1994, 1961, 1954.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Canh Dần 1950: 1982, 1967, 1975, 1983, 1966, 1994, 1997, 1945, 1952, 1974.

Chọn tuổi xông đất năm Quý Mão 2023 cho chủ nhà tuổi Mão

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Ất Mão 1975: 1955, 1967, 1970, 1971, 1983, 1947, 1982, 1959, 1943, 1991.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Đinh Mão 1987: 1947, 1991, 1946, 1959, 1968, 1967, 1977, 1998, 1999, 1961.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Quý Mão 1963: 1967, 1947, 1983, 1991, 1946, 1982, 1961, 1955, 1953, 1944.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Tân Mão 1951: 1967, 1983, 1982, 1944, 1974, 1979, 1991, 1947, 1946, 1966.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Kỷ Mão 1999: 1947, 1971, 1991, 1955, 1946, 1967,1970, 1979, 1983, 1995.

Chọn tuổi xông đất năm Quý Mão 2023 cho chủ nhà tuổi Thìn

tuoi-xong-dat-2023-03

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Ất Mão 1975: 1955, 1967, 1970, 1971, 1983, 1947, 1982, 1959, 1943, 1991

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Đinh Mão 1987: 1947, 1991, 1946, 1959, 1968, 1967, 1977, 1998, 1999, 1961.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Quý Mão 1963: 1967, 1947, 1983, 1991, 1946, 1982, 1961, 1955 1953, 1944.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Tân Mão 1951: 1967, 1983, 1982, 1944, 1974, 1979, 1991, 1947, 1946, 1966.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Kỷ Mão 1999: 1947, 1971, 1991, 1955, 1946, 1967, 1970, 1979, 1983, 1995.

Chọn tuổi xông đất năm Quý Mão 2023 cho chủ nhà tuổi Tỵ

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Ất Mão 1975: 1955, 1967, 1970, 1971, 1983, 1947, 1982:, 1959, 1943, 1991.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Đinh Mão 1987: 1947, 1991, 1946, 1959, 1968, 1967, 1977, 1998, 1999, 1961.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Quý Mão 1963: 1967, 1947, 1983, 1991, 1946, 1982, 1961, 1955, 1953, 1944.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Tân Mão 1951: 1967, 1983, 1982, 1944, 1974, 1979, 1991, 1947, 1946, 1966.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Kỷ Mão 1999: 1947, 1971, 1991, 1955, 1946, 1967, 1970, 1979, 1983, 1995.

Chọn tuổi xông đất năm Quý Mão 2023 cho chủ nhà tuổi Ngọ

tuoi-xong-dat-2023-04

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Ất Mão 1975: 1955, 1967, 1970, 1971, 1983, 1947, 1982, 1959, 1943, 1991.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Đinh Mão 1987 1947, 1991, 1946, 1959, 1968, 1967, 1977, 1998, 1999, 1961.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Quý Mão 1963: 1967, 1947, 1983, 1991, 1946, 1982, 1961, 1955, 1953, 1944.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Tân Mão 1951: 1967, 1983, 1982, 1944, 1974, 1979, 1991, 1947, 1946, 1966.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Kỷ Mão 1999: 1947, 1971, 1991, 1955, 1946, 1967, 1970, 1979, 1983, 1995.

Chọn tuổi xông đất năm Quý Mão 2023 cho chủ nhà tuổi Mùi

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Ất Mão 1975: 1955, 1967, 1970, 1971, 1983, 1947, 1982, 1959, 1943, 1991.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Đinh Mão 1987: 1947, 1991, 1946, 1959, 1968, 1967, 1977, 1998, 1999, 1961.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Quý Mão 1963: 1967, 1947, 1983, 1991, 1946, 1982, 1961, 1955, 1953, 1944.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Tân Mão 1951: 1967, 1983, 1982, 1944, 1974, 1979, 1991, 1947, 1946 , 1966.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Kỷ Mão 1999: 1947, 1971, 1991, 1955, 1946, 1967, 1970, 1979, 1983, 1995.

Chọn tuổi xông đất năm Quý Mão 2023 cho chủ nhà tuổi Thân

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Ất Mão 1975: 1955, 1967, 1970, 1971, 1983, 1947, 1982, 1959, 1943, 1991.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Đinh Mão 1987: 1947, 1991, 1946, 1959, 1968, 1967, 1977, 1998, 1999, 1961.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Quý Mão 1963: 1967, 1947, 1983, 1991, 1946, 1982, 1961, 1955, 1953, 1944.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Tân Mão 1951: 1967, 1983, 1982, 1944, 1974, 1979, 1991, 1947, 1946, 1966.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Kỷ Mão 1999: 1947, 1971, 1991, 1955, 1946, 1967, 1970, 1979, 1983, 1995.

Chọn tuổi xông đất năm Quý Mão 2023 cho chủ nhà tuổi Dậu

tuoi-xong-dat-2023-05

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Ất Mão 1975: 1955, 1967, 1970, 1971, 1983, 1947, 1982, 1959, 1943, 1991.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Đinh Mão 1987: 1947, 1991, 1946, 1959, 1968, 1967, 1977, 1998, 1999, 1961.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Quý Mão 1963: 1967, 1947, 1983, 1991, 1946, 1982, 1961, 1955, 1953, 1944.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Tân Mão 1951: 1967, 1983, 1982, 1944, 1974, 1979, 1991, 1947, 1946, 1966.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Kỷ Mão 1999: 1947, 1971, 1991, 1955, 1946, 1967, 1970, 1979, 1983, 1995.

Chọn tuổi xông đất năm Quý Mão 2023 cho chủ nhà tuổi Tuất

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Ất Mão 1975: 1955, 1967, 1970, 1971, 1983, 1947, 1982, 1959, 1943, 1991.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Đinh Mão 1987: 1947, 1991, 1946, 1959, 1968, 1967, 1977, 1998, 1999, 1961.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Quý Mão 1963: 1967, 1947, 1983, 1991, 1946, 1982, 1961, 1955, 1953, 1944.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Tân Mão 1951: 1967, 1983, 1982, 1944, 1974, 1979, 1991, 1947, 1946, 1966.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Kỷ Mão 1999: 1947, 1971, 1991, 1955, 1946, 1967, 1970, 1979, 1983, 1995.

Chọn tuổi xông đất năm Quý Mão 2023 cho chủ nhà tuổi Hợi

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Ất Mão 1975: 1955, 1967, 1970, 1971, 1983, 1947, 1982, 1959, 1943, 1991.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Đinh Mão 1987: 1947, 1991, 1946 , 1959, 1968, 1967, 1977, 1998, 1999, 1961.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi  Quý Mão 1963: 1967, 1947, 1983, 1991, 1946, 1982, 1961, 1955, 1953, 1944.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Tân Mão 1951: 1967, 1983, 1982, 1944, 1974, 1979, 1991, 1947, 1946, 1966.

- Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Kỷ Mão 1999: 1947, 1971, 1991, 1955, 1946, 1967, 1970, 1979, 1983, 1995.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.