3 trường hợp được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2022

( PHUNUTODAY ) - Hiện nay, theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh thuộc 3 trường hợp dưới đây sẽ được đặc cách thi tốt nghiệp 2022.

3 trường hợp được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2022

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ diễn ra trong hai ngày là ngày 7 và 8/7/2022. Thí sinh thuộc 3 trường hợp dưới đây sẽ đặc đặc cách tốt nghiệp.

1. Thí sinh thuộc các đối tượng theo quy định tại Điều 12, Quy chế thi tốt nghiệp THPT được xét đặc cách tốt nghiệp THPT trong trường hợp bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi.

Điều kiện để được đặc cách tốt nghiệp: Xếp loại học lực và hạnh kiểm cả năm lớp 12 từ khá trở lên.

Hồ sơ đề nghị đặc cách tốt nghiệp gồm:

- Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt);

- Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT của trường phổ thông nơi đăng ký dự thi;

- Hồ sơ minh chứng về xếp loại học lực, hạnh kiểm ở lớp 12.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

2. Thí sinh thuộc các đối tượng quy định tại điều 12 Quy chế này nếu đủ điều kiện dự thi được xét đặc cách tốt nghiệp THPT trong trường hợp bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một bài thi và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số bài thi còn lại.

Điều kiện đặc cách tốt nghiệp: Điểm của những bài đã thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT đều đạt từ 5 điểm trở lên; xếp loại ở lớp 12 có học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên;

Hồ sơ đề nghị đặc cách gồm:

- Hồ sơ nhập viện, ra viện của bệnh viện từ cấp huyện trở lên (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt)

- Hồ sơ minh chứng về xếp loại học lực, hạnh kiểm ở lớp 12.

3. Các đối tượng là vận động viên đủ điều kiện được xét đặc cách tốt nghiệp THPT theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ.

Quy trình xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2022

Chậm nhất 7 ngày sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi, thí sinh phải nộp hồ sơ đặc cách cho Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi. Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi chịu trách nhiệm thu nhận và chuyển giao hồ sơ đặc cách cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tiếp đó, Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT xem xét, quyết định đặc cách cho thí sinh căn cứ hồ sơ và các quy định.

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2022

thi-tot-nghiep-thpt-2022-01