6 đối tượng sẽ bị thu hồi bằng lái xe từ 01/6/2024

15:38, Thứ ba 23/04/2024

( PHUNUTODAY ) - Theo đó, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được Quyết định thu hồi bằng lái, người lái xe phải nộp giấy phép bị thu hồi đến cơ quan chức năng.

6 trường hợp bị thu hồi Giấy phép lái xe từ 01/6/2024

Những trường hợp sẽ bị thu hồi bằng lái xe từ ngày 01/6/2024?

Những trường hợp sẽ bị thu hồi bằng lái xe từ ngày 01/6/2024?

Căn cứ khoản 14 Điều 33 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT (sửa đổi tại Thông tư 05/2024/TT-BGTVT) quy định các trường hợp bị thu hồi Giấy phép lái xe bao gồm:

- Người lái xe có hành vi gian dối để được cấp giấy phép lái xe;

- Người lái xe tẩy, xóa, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe;

- Để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình;

- Cơ quan có thẩm quyền cấp cho người không đủ điều kiện;

- Có sai sót một trong các thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạng giấy phép lái xe, giá trị cấp, ngày trúng tuyển, người ký;

- Thông qua việc khám sức khỏe Cơ quan có thẩm quyền xác định trong cơ thể người lái xe có chất ma túy (trừ các hành vi xử lý theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 10 Điều 5; điểm h và điểm i khoản 8 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

Người có bằng lái xe quá thời hạn sử dụng bao lâu thì phải thi lại?

Căn cứ khoản 1 Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT được sửa đổi bởi điểm a khoản 27 Điều 4 Thông tư 05/2024/TT-BGTVT quy định cấp lại giấy phép lái xe:

Điều 36. Cấp lại giấy phép lái xe

1. Người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng

a) Từ 03 tháng đến dưới 01 năm, kể từ ngày hết hạn phải sát hạch lại lý thuyết theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 21 Thông tư này để cấp lại giấy phép lái xe;

b) Từ 01 năm trở lên kể từ ngày hết hạn phải sát hạch lại lý thuyết theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 21 Thông tư này, thực hành lái xe trong hình và trên đường để cấp lại giấy phép lái xe;

c) Hồ sơ dự sát hạch lại thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của Thông tư này....

Như vậy, người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên thì phải thi lại để cấp lại giấy phép lái xe. Cụ thể như sau:

- Quá thời hạn từ 03 tháng đến dưới 01 năm: sát hạch lại lý thuyết;

- Quá thời hạn từ 01 năm trở lên: sát hạch lại lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường để cấp lại giấy phép lái xe;

Hồ sơ cấp lại bằng lái xe quá thời hạn sử dụng gồm những giấy tờ gì?

Căn cứ khoản 2; khoản 3 Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT được sửa đổi bởi điểm b, điểm c khoản 27 Điều 4 Thông tư 05/2024/TT-BGTVT quy định cấp lại giấy phép lái xe:

Điều 36. Cấp lại giấy phép lái xe...

2. Người có giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, được xét cấp lại giấy phép lái xe. Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe (nếu có);

c) Giấy khám sức khoẻ của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp cấp lại giấy phép lái xe không thời hạn các hạng A1, A2, A3;...

3. Người có giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, không thuộc trường hợp đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, phải dự sát hạch lại các nội dung:

a) Quá hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, phải dự sát hạch lại lý thuyết theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 21 Thông tư này;

b) Quá hạn sử dụng từ 01 năm trở lên, phải sát hạch lại lý thuyết theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 21 Thông tư này, thực hành lái xe trong hình và trên đường;

c) Hồ sơ dự sát hạch lại thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 19 của Thông tư này....

Như vậy, hồ sơ cấp lại bằng lái xe quá thời hạn sử dụng gồm những giấy tờ sau:

[1] Trường hợp bằng lái xe quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng

- Đơn đề nghị cấp lại bằng lái xe

- Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe (nếu có);

- Giấy khám sức khoẻ của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định

Lưu ý: Trường hợp cấp lại giấy phép lái xe không thời hạn các hạng A1, A2, A3 thì không cần giấy khám sức khoẻ.

Thu hồi bằng lái xe

Thu hồi bằng lái xe

[2] Trường hợp bằng lái xe quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

- Bản sao hộ chiếu còn thời hạn trên 06 tháng và thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoài;

- Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lái xe

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Mộc