6 trường hợp bị thu hồi Giấy phép lái xe từ 01/06 tới đây: Cố tình giữ sẽ bị xử phạt

21:35, Thứ hai 20/05/2024

( PHUNUTODAY ) - Những trường hợp nào bị thu hồi Giấy phép lái xe từ 01/6/2024? Xử lý trường hợp giấy phép lái xe bị thu hồi theo quy định mới thế nào?

Giấy phép lái xe là giấy tờ quan trọng, là điều kiện cần để người sử dụng các phương tiện tham gia giao thông. Pháp luật quy định một số trường hợp bị thu hồi Giấy phép lái xe từ 01/6 tới đây.

Những trường hợp bị thu hồi Giấy phép lái xe năm 2024

Có 6 trường hợp bị thu hồi Giấy phép lái xe từ 01/06 tới đây.

Có 6 trường hợp bị thu hồi Giấy phép lái xe từ 01/06 tới đây.

Theo khoản 14, Điều 33 của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT đã được sửa đổi bởi điểm b khoản 24 Điều 4 củaThông tư 05/2024/TT-BGTVT quy định một số trường hợp bị thu hồi Giấy phép lái xe. Cụ thể, 06 trường hợp bao gồm:

- Trường hợp 1: Người lái xe đã có hành vi gian dối để được cấp giấy phép lái xe;

- Trường hợp 2: Người đã thực hiện tẩy, xoá, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe;

- Trường hợp 3: Người để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình;

- Trường hợp 4: Cơ quan có thẩm quyền cấp sai giấy phép lái xe cho người không đủ điều kiện;

- Trường hợp 5: Giấy phép lái xe có sai sót một trong các thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạng giấy phép lái xe, giá trị cấp, ngày trúng tuyển, người ký;

- Trường hợp 6: Thông qua việc khám sức khỏe, Cơ quan có thẩm quyền xác định được trong cơ thể người lái xe có chất ma túy (trừ các hành vi xử lý theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 10 Điều 5; điểm h và điểm i khoản 8 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

Như vậy, trong các trường hợp trên, từ 1/6/2024 giấy phép lái xe sẽ bị thu hồi.

Khi bị thu hồi giấy phép lái xe theo quy định mới, người dân cần làm gì để có thể tham gia giao thông?

Tùy từng trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe sẽ có những quy định xử lý cụ thể.

Tùy từng trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe sẽ có những quy định xử lý cụ thể.

Căn cứ theo quy định tại khoản 16 Điều 33 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, đã được sửa đổi bởi khoản 24 Điều 4 Thông tư 05/2024/TT-BGTVT cũng có nêu rõ hướng xử lý trường hợp giấy phép lái xe bị thu hồi như sau:

+ Trường hợp người lái xe có hành vi gian dối để được cấp giấy phép lái xe

- Giấy phép lái xe đã bị thu hồi không có giá trị sử dụng

- Cơ quan quản lý giấy phép lái xe sẽ tiến hành cập nhật dữ liệu về hành vi vi phạm trên hệ thống thông tin giấy phép lái xe kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Khi đó, người có hành vi vi phạm phải chịu trách nhiệm việc làm của mình trước pháp luật và không được cấp giấy phép lái xe trong thời hạn 05 nămkể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Sau thời gian trên, nếu có nhu cầu cấp lại giấy phép lái xe, họ phải học và sát hạch lại như trường hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu.

+ Trường hợp người lái xe tẩy, xoá, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe

Cách xử lý giống như trường hợp trên.

+ Trường hợp để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình

Trường hợp này, sau 01 năm kể từ ngày quyết định thu hồi giấy phép lái xe có hiệu lực, nếu cá nhân có nhu cầu cấp giấy phép lái xe thì đăng ký với Sở Giao thông vận tải để sát hạch lại tất cả các nội dung quy định tại khoản 4 Điều 21 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT.

+ Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp sai giấy phép lái xe cho người không đủ điều kiện

Cách xử lý giống như trường hợp 1 và 2.

+ Trường hợp người lái xe có chất ma tuý

Cách xử lý cũng giống như trường hợp 1 và 2.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Vũ Thêm