Bảng lương giáo viên các cấp khi tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023

( PHUNUTODAY ) - Từ ngày 1/7/2023, lương cơ sở tăng lên nên tiền lương của giáo viên các cấp cũng sẽ có sự thay đổi.

Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng (mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng) từ ngày 1/7/2023, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành.

Khi lương cơ sở tăng, lương giáo viên các cấp cũng có sự thay đổi. Lương của giáo viên hiện được tính theo công thức:

Tiền lương = Hệ số lương x Lương cơ sở

Bảng lương giáo viên mầm non theo lương cơ sở 2023

Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT quy định viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non áp dụng bảng lương được ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, cụ thể:

- Giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến 4,89;

- Giáo viên mầm non hạng II, mã số V.07.02.25, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến 4,98;

- Giáo viên mầm non hạng I, mã số V.07.02.24, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến 6,38.

Bảng lương giáo viên mầm non năm 2023:

bang-luong-giao-vien-cac-cap-tu-1-7-2023-01

Bảng lương giáo viên tiểu học theo mức lương cơ sở 2023

Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học áp dụng bảng lương được ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, cụ thể:

- Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến 4,98;

- Giáo viên tiểu học hạng II, mã số V.07.03.28, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến 6,38;

- Giáo viên tiểu học hạng I, mã số V.07.03.27, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến 6,78.

Bảng lương giáo viên tiểu học năm 2023:

bang-luong-giao-vien-cac-cap-tu-1-7-2023-02

Bảng lương giáo viên trung học cơ sở theo mức lương cơ sở 2023

Theo Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT quy định viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở áp dụng bảng lương được ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, cụ thể:

- Giáo viên trung học cơ sở hạng III, mã số V.07.04.32, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến 4,98;

- Giáo viên trung học cơ sở hạng II, mã số V.07.04.31, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến 6,38;

- Giáo viên trung học cơ sở hạng I, mã số V.07.04.30, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,4 đến 6,78.

Bảng lương giáo viên THCS năm 2023:

bang-luong-giao-vien-cac-cap-tu-1-7-2023-03

Bảng lương giáo viên trung học phổ thông theo mức lương cơ sở 2023

Theo Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT quy định viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông áp dụng bảng lương được ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, cụ thể:

- Giáo viên trung học phổ thông hạng III, mã số V.07.05.15, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến 4,98;

- Giáo viên trung học phổ thông hạng II, mã số V.07.05.14, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến 6,38;

- Giáo viên trung học phổ thông hạng I, mã số V.07.05.13, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến 6,78.

Bảng lương giáo viên THPT năm 2023:

bang-luong-giao-vien-cac-cap-tu-1-7-2023-04