Bộ GD&ĐT: Không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh lớp 1

( PHUNUTODAY ) - Đây là một trong những nội dung mà Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT thực hiện nghiêm.

Trước những phản ánh của giáo viên lẫn phụ huynh về chương trình và sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 còn gặp khó khăn trong quá trình dạy và học, Bộ GD&ĐT ngày 5/10 đã có văn bản chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học.

Theo đó, có 3 nội dung mà Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT thực hiện nghiêm, cụ thể:

- Sở chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục thực hiện chương trình lớp 1 theo hướng phân bổ hợp lý về nội dung và thời lượng dạy học giữa các môn học/hoạt động giáo dục, không gây quá tải, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình mới được xây dựng theo hướng mở. Nhằm giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập ngay tại lớp học. Đặc biệt, "không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh".

Thời khóa biểu cần đảm bảo tỉ lệ hợp lý giữa các môn học và hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lý về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học, nhất là học sinh lớp 1.

Bộ GD&ĐT yêu cầu không giao bài tập về nhà cho học sinh lớp 1 (Ảnh minh họa)

Bộ GD&ĐT yêu cầu không giao bài tập về nhà cho học sinh lớp 1 (Ảnh minh họa)

- Chỉ đạo các nhà trường tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực người học. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020 về Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện CT GDPT cấp tiểu học. Cùng với đó, các nhà trường tăng cường trao đổi thông tin để cha mẹ học sinh nắm được yêu cầu đổi mới của chương trình và đồng hành cùng nhà trường thực hiện hiệu quả chương trình.

- Các Sở phải tăng cương dự giờ, thăm lớp, hỗ trợ thường xuyên cho giáo viên trong quá trình triển khai thực hiện chương trình. Sở chủ động phối hợp với các nhà xuất bản, cơ sở đào tạo giáo viên trong công tác bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên một cách phù hợp.

Công văn số 3977/BGDĐT-GDTH với 3 nhiệm vụ cụ thể được Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT nghiêm túc thực hiện, nhằm tiếp tục hỗ trợ các nhà trường, giáo viên triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.